Dekstrorotacija

Sąvoka „dekstrotiškumas“ reiškia molekulę ar junginį, kuris poliarizuotos šviesos plokštumą, žiūrint iš stebėtojo taško, pasuka į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę). Medžiagos sukeliamo poveikio laipsnis vadinamas jos „optiniu aktyvumu“.

Kuo skiriasi levorotacinė ir dekstrorotacinė molekulės?

Levorotatorinis ir dekstrorotatorinis reiškia optinį molekulės aktyvumą. Optinis aktyvumas – tai molekulės gebėjimas pasukti poliarizuotos šviesos plokštumą. Priešdėliai „levo-“ ir „dekstro-“ nurodo sukimosi kryptį; levorotacinės molekulės suka poliarizuotos šviesos plokštumą į kairę, o dekstrorotacinės – į dešinę.

Ką reiškia Dekstrorotacija?

Dekstrorotacija reiškia, kad kažkas sukasi į dešinę.

Ar cukrus yra dekstrorotacija, ar levorotacija?

Cukrus yra dekstrozinis, t. y. jis suka poliarizuotą šviesą į dešinę.

Ar levorotatorinis R, ar S?

Levorotaciniai (L) enantiomerai poliarizuotos šviesos plokštumą suka į kairę (prieš laikrodžio rodyklę), o dekstrorotaciniai (D) enantiomerai – į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę).

Parašykite komentarą