Delimitacija

Žodis „delimitacija“ kilęs iš lotyniško žodžio „delimitare“, kuris reiškia „atskirti“. Tyrimo kontekste ribų nustatymas reiškia tyrimo apimtį, kurią tyrėjas apibrėžia projekto pradžioje. Tai apima geografinę teritoriją, laikotarpį, tiriamąją populiaciją ir konkrečius kintamuosius ar sąvokas, kurios bus nagrinėjamos. ribos taip pat reiškia bet kokius apribojimus ar suvaržymus, kuriuos tyrėjas nustato tyrimui. Pavyzdžiui, tyrėjas gali nustatyti ribas, kad tyrime dalyvautų tik moterys arba kad tyrime dalyvautų tik 18-24 metų amžiaus dalyviai.

Kas yra tyrimo ribų nustatymas?

Tyrimo ribų nustatymas – tai tyrimo srities ribų arba ribų nustatymas. Tai gali būti susiję su geografine vietove, laikotarpiu, dalyviais, tyrimo tikslais ir pan. Apibrėžimas padeda sutelkti tyrimą ir išvengti nereikšmingų duomenų rinkimo.

Ką reiškia „delimited“??

Skirtukas – tai vieno ar daugiau simbolių seka, naudojama atskiroms, nepriklausomoms sritims riboti paprastajame tekste ar kituose duomenų srautuose. Atskirtuko pavyzdys – kablelio simbolis, kuris veikia kaip lauko skiriamoji riba kableliais atskirtų reikšmių sekoje.

Dažniausiai riboženkliai naudojami įrašams atskirti, pavyzdžiui, lentelės eilutėms. Tačiau jie taip pat gali būti naudojami laukams įraše atskirti, kaip kableliais atskirtų reikšmių atveju. Kai kuriais atvejais laukas gali būti uždaromas skiriamuoju ženklu, pavyzdžiui, kai kuriose tekstinėse bylose laukams uždaryti naudojamos dvigubos kabutės.

Koks kitas žodis yra delimitacija?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip delyras. Tačiau yra keletas žodžių, turinčių panašią reikšmę, pvz:

1. Riba

2. Riba

3. Kraštas

4. Pasienis

Kokie yra 5 delimitacijos sinonimai?

1. Riba

2. Riba

3. Kraštas

4. Marginalas

5. Perimetras

Parašykite komentarą