Demarkacija

Terminas „demarkacija“ reiškia liniją arba ribą, kuri žymi ko nors ribas arba ribas. Kalbant apie geografiją, demarkacinė linija dažnai naudojama dviejų šalių ar regionų ribai žymėti. Demarkacinė linija taip pat gali būti vartojama kalbant apie liniją tarp dviejų skirtingų jurisdikcijų, pavyzdžiui, liniją tarp federalinės ir valstijų jurisdikcijos Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Demarkacinių linijų savybės gali skirtis priklausomai nuo jų paskirties. Kai kuriais atvejais demarkacinės linijos yra aiškiai apibrėžtos ir lengvai atpažįstamos, pavyzdžiui, linija tarp dviejų šalių žemėlapyje. Kitais atvejais demarkacinės linijos gali būti ne tokios aiškios, pavyzdžiui, riba tarp federalinės ir valstijų jurisdikcijos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kai kuriais atvejais demarkacinės linijos gali būti ginčytinos, pavyzdžiui, linija tarp Indijos ir Pakistano.

Demarkacinių linijų apibrėžtieji požymiai taip pat gali skirtis priklausomai nuo jų paskirties. Kai kuriais atvejais demarkacines linijas gali žymėti fizinės savybės, pavyzdžiui, upė arba kalnų masyvas. Kitais atvejais demarkacinės linijos gali žymėti politines ribas, pavyzdžiui, valstybės ar šalies sienas.

Ką reiškia demarkacinė riba?

Sąvoka „demarkacinė“ vartojama įvairiuose kontekstuose ir reiškia skirtingus dalykus. Apskritai tai reiškia procesą, kurio metu nustatomos tam tikros žymės arba ribos, nurodančios ko nors ribas. Pavyzdžiui, šalies sienos gali būti pažymėtos tvora, o miesto ribos gali būti pažymėtos linija žemėlapyje.

Kaip vartoti demercija sakinyje?

Abiejų šalių ribos yra labai aiškios.

Koks yra sąvokos demarkacinė linija sinonimas?

Žodžio demarkacinė sinonimas yra apibrėžti ribas.

Koks yra demarkacinės linijos pavyzdys?

Demarkacija – tai linija arba riba, kuri žymi ko nors ribas arba kraštus. Ji gali būti fizinė, pavyzdžiui, tvora ar nuosavybės riba, arba abstrakti, pavyzdžiui, riba tarp nakties ir dienos.

Parašykite komentarą