Denotacija

Denotacija – logikoje ir semantikoje vartojamas terminas. Tai reiškia pažodinę, žodyninę žodžio ar frazės reikšmę. Priešingai, konotacija reiškia asociacijas ir kultūrines pasekmes, kurias sukelia žodis ar frazė. Pavyzdžiui, žodžio „rožė“ denotatas yra gėlės rūšis, o jo konotacija gali būti meilė, dėkingumas ar simpatija.

Kas yra denotacijos žodis?

Denotacinis žodis yra žodis, kuris nurodo konkretų daiktą ar daiktų grupę. Denotacijos žodžiai dažnai vartojami techniniame ar moksliniame kontekste, kai svarbu tiksliai nurodyti dalykus, apie kuriuos kalbama.

Kokie yra 5 konotacijų pavyzdžiai?

1. Motinos meilė dažnai apibūdinama kaip „besąlygiška“.“ Tai reiškia, kad motina mylės savo vaiką, kad ir ką jis darytų.

2. Žodis „namai“ gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą konotaciją. Kai kuriems žmonėms tai yra komforto ir saugumo vieta. Kitiems tai gali būti nuobodulio ar nelaimės vieta.

3. Žodis „šeima“ taip pat gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą konotaciją. Kai kuriems tai yra paramos ir meilės šaltinis. Kitiems tai gali būti konfliktų ir dramų šaltinis.

4. „Draugas“ taip pat gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą atspalvį. Kai kuriems žmonėms draugas yra tas, kuris visada yra šalia. Kitiems draugas gali būti tas, kuris nuolat reikalauja arba yra įkyrus.

5. „Darbas“ gali turėti teigiamą arba neigiamą atspalvį, priklausomai nuo asmens profesijos. Vieniems darbas yra pasitenkinimo ir pasididžiavimo šaltinis. Kitiems darbas gali būti streso ir nerimo šaltinis.

Kas yra denotacija ir konotacija?

Denotacija reiškia tiesioginę žodžio reikšmę, o konotacija – su žodžiu susijusią reikšmę. Pavyzdžiui, žodis „šuo“ turi tiesioginę reikšmę „keturkojis šuninių šeimos žinduolis“.“ Tačiau šis žodis taip pat gali turėti „ištikimybės“, „draugystės“ ir „mielumo“ konotacijas.“

Koks yra konotacijos ir denotacijos pavyzdys?

Konotacija reiškia emocines ir kultūrines asociacijas, kurias sukelia žodis. Kita vertus, denotacija yra tiesioginė žodžio reikšmė. Pavyzdžiui, tai būtų žodis „namai“.“ Šio žodžio denotatas yra fizinė struktūra, kurioje žmogus gyvena, tačiau konotacija gali būti komforto, saugumo ir šilumos jausmas.

Parašykite komentarą