Descendant

Palikuonis – tai asmuo, gyvūnas, augalas ar kitas daiktas, susijęs su protėviu. Šis terminas dažnai vartojamas kalbant apie asmens vaiką ar anūką, tačiau jis taip pat gali būti vartojamas ir bendriau, kalbant apie bet kurį asmenį, gyvūną ar daiktą, kuris yra susijęs su protėviu.

Ar brolis ir sesuo yra palikuonis?

Ne, brolis ar sesuo nėra palikuonis.

Koks yra žodžių junginio descendant pavyzdys?

Palikuonis yra asmuo, kuris yra susijęs su kitu asmeniu kraujo ryšiais per tiesioginę kilmę arba per tolimesnius protėvius. Giminės medyje kiekvienas asmuo turi du tėvus, keturis senelius, aštuonis prosenelius ir t. t. Taigi kiekvienas asmuo yra savo protėvių palikuonis.

Kaip vadinamas palikuonis?

Palikuonis – tai asmuo, kuris yra susijęs su kitu asmeniu giminystės ryšiais per gimimą arba kilmę iš bendro protėvio.

Kas yra šeimos palikuonis?

Giminės palikuonis – tai asmuo, kurį su kitu asmeniu sieja kilmė iš bendro protėvio.

Parašykite komentarą