Detriment

Žala apibrėžiama kaip bet koks veiksmas ar aplinkybė, dėl kurių patiriama žala, sužalojimas ar pakenkimas. Jis gali būti fizinis arba emocinis, jį gali sukelti kas nors kitas arba jis pats.

Kas yra priešingybė žalai?

Žalos priešingybė yra nauda.

Koks kitas žodis reiškia žalą?

Žodį „detrimentas“ galima pakeisti žodžiu „žala“.“

Kada kas nors kenkia?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai gali priklausyti nuo individualių aplinkybių. Tačiau apskritai kalbant, asmuo gali būti laikomas kenksmingu, jei jis kokiu nors būdu daro žalą ar sukelia neigiamų pasekmių. Tai gali būti daroma veiksmais, žodžiais arba tiesiog buvimu šalia. Kai kuriais atvejais asmuo gali net nesuvokti, kad daro žalą, tačiau vis tiek svarbu atsižvelgti į tai, kaip jo veiksmai ar žodžiai gali paveikti kitus.

Kaip sakinyje pavartoti žodį detriment?

Ko nors sukeltas trūkumas arba žala

Naujoji politika pakenks mažosioms įmonėms.

Parašykite komentarą