Devynioliktasis amžius

Terminas „XIX amžius“ paprastai reiškia 100 metų laikotarpį nuo 1800 iki 1899 m. Šiam laikotarpiui būdinga daug reikšmingų pokyčių ir įvykių tiek politinės, tiek socialinės istorijos požiūriu.

Kalbant apie politiką, XIX a. pradžioje iškilo Napoleonas Bonapartas ir Prancūzijos imperija. Šiuo laikotarpiu taip pat prasidėjo pramonės revoliucija, turėjusi didžiulę įtaką šio šimtmečio socialinei ir ekonominei istorijai. Vėlesnėje šimtmečio dalyje iškilo Britų imperija ir įvyko daug kitų politinių pokyčių ir įvykių.

Kalbant apie socialinę istoriją, XIX a. buvo didelių pokyčių laikotarpis. Tai buvo Viktorijos epocha, kurioje įvyko daugybė pokyčių Didžiosios Britanijos ir kitų Vakarų pasaulio dalių socialinėje struktūroje. Viktorijos epocha daugeliui žmonių buvo didelio klestėjimo metas, tačiau kitiems tai buvo ir didelio skurdo bei išnaudojimo metas.

XIX a. taip pat buvo didelių intelektualinių ir kultūrinių pokyčių metas. Tai buvo Apšvietos epocha, lėmusi daugybę mokslo, filosofijos ir politikos laimėjimų. XIX a. taip pat kilo romantikų judėjimas, turėjęs didelę įtaką to meto menui ir literatūrai.

Kuo labiausiai žinomas XIX amžius?

XIX a. geriausiai žinomas dėl daugybės reikšmingų politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių pokyčių. XIX a. pradžioje prasidėjo pramonės revoliucija, o iki šimtmečio vidurio didžioji dalis Europos ir JAV pasiekė ekonominį augimą ir klestėjimą. XIX a. taip pat buvo liberalizmo ir demokratijos iškilimo, taip pat kolonializmo ir imperializmo plitimo laikotarpis. Be to, XIX a. vyko dideli socialiniai pokyčiai, kilo vidurinioji klasė ir vystėsi nauji socialiniai judėjimai, pavyzdžiui, feminizmas ir socializmas.

Kaip vadinosi 1800 m. epocha?

XIX a. buvo vadinamas „Viktorijos epocha“, pavadinta karalienės Viktorijos valdymo Anglijoje garbei. Šis laikotarpis pasižymėjo dramatiškais socialiniais pokyčiais, įskaitant pramonės revoliuciją, viduriniosios klasės iškilimą ir reformų judėjimą.

Kas įvyko XIX a?

XIX a. buvo reikšmingų pokyčių epocha. Politinėje srityje atsirado demokratija ir nacionalinė valstybė. Ekonominėje srityje įvyko pramonės revoliucija ir kilo kapitalizmas. Socialinėje srityje – viduriniosios klasės iškilimas ir feminizmo įsigalėjimas.

Kas laikoma XIX amžiumi?

XIX amžius – tai amžius, trukęs nuo 1801 m. sausio 1 d. iki 1900 m. gruodžio 31 d. Pagal Grigaliaus kalendorių XIX amžius truko nuo 1801 m. iki 1900 m. XIX a. buvo didelių pokyčių laikotarpis. Pramonės revoliucija prasidėjo Didžiojoje Britanijoje ir išplito visame pasaulyje. Viktorijos epochai buvo būdingi dideli technologiniai, socialiniai ir ekonominiai pokyčiai.

XIX a. taip pat buvo didelių politinių pokyčių metas. 1789 m. prasidėjo Prancūzijos revoliucija, po kurios iškilo Napoleonas Bonapartas. Valdant Aleksandrui II išsiplėtė Rusijos imperija. Britų imperija pasiekė savo viršūnę karalienės Viktorijos laikais.

XIX a. buvo didelių intelektualinių pokyčių metas. 1859 m. Čarlzas Darvinas paskelbė savo evoliucijos teoriją. 1848 m. Karlas Marksas paskelbė Komunizmo manifestą. 1900 m. Sigmundas Freudas paskelbė savo psichoanalizės teoriją.

XIX a. buvo didelių meninių pokyčių metas. Romantizmo judėjimas prasidėjo XIX a. pradžioje ir lėmė impresionistų judėjimo atsiradimą XIX a. pabaigoje.

XIX a. buvo didelių socialinių pokyčių metas. Pramonės revoliucija paskatino viduriniosios klasės iškilimą. Vergovės panaikinimas lėmė afroamerikiečių bendruomenės iškilimą. XIX a. pradėjo stiprėti judėjimai už moterų teises.

XIX a. buvo didelių permainų metas, ir jis laikomas

Parašykite komentarą