Dezintegruoti

Žodis „dezintegruoti“ kilęs iš lotyniško žodžio „disintegratum“, kuris reiškia „suirti“. Dezintegruoti apibrėžiama kaip suskilti arba priversti suskilti į mažus gabalėlius, subyrėti arba priversti subyrėti į mažus gabalėlius, arba priversti suirti arba priversti suirti į mažus gabalėlius. Dezintegruoti taip pat gali reikšti prarasti vientisumą arba sukelti vientisumo praradimą.

Kas yra dezintegracija ir pavyzdys?

Dezintegracija – tai procesas, kurio metu kas nors suskaidoma į mažesnes dalis. Dezintegracijos pavyzdys – uoliena, kuri laikui bėgant skyla į mažesnius gabalėlius.

Kokie yra žodžio dezintegruoti sinonimai?

Suskaidyti: sukelti skilimą į gabalus, suirti

1. suskirstyti

2. pertrauka

3. suirti

4. trupinti

5. sugriauti

Kas yra priešingybė žodžiui suskaidyti?

Priešingas žodžiui dezintegruoti yra integruoti.

Kas atsitinka, kai kas nors dezintegruojasi?

Kai kažkas dezintegruojasi, jis suyra į mažesnius gabalėlius. Tai gali vykti natūraliai, pavyzdžiui, kai uolieną ardo vėjas arba vanduo, arba dirbtinai, pavyzdžiui, kai griaunamas pastatas.

Parašykite komentarą