Diagnozė

Diagnozė – tai ligos ar sužalojimo pobūdžio, priežasties ir eigos konstatavimas. Paprastai ji nustatoma remiantis kruopščiu paciento simptomų, ligos istorijos ir tyrimų rezultatų ištyrimu.

Kas yra diagnozės pavyzdys?

Diagnozė – tai gydytojo nuomonė apie asmens simptomų ir požymių pobūdį ir priežastį. Paprastai ji grindžiama paciento ligos istorijos, medicininės apžiūros ir tyrimų rezultatų deriniu.

Kaip sutrumpintai vadinama diagnozė?

Žodis „diagnozė“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „διάγνωσις“, kuris reiškia „atpažinimas“, „atskyrimas“ arba „pripažinimas“. Tai reiškia ligos ar būklės nustatymo procesą pagal jos požymius ir simptomus.

Kokios yra diagnozių rūšys?

Yra daug diagnozių rūšių, tačiau vienos iš labiausiai paplitusių yra medicininė diagnozė, psichiatrinė diagnozė ir psichologinė diagnozė.

Kuo skiriasi sąvokos diagnozė ir diagnozuoti?

Pagrindinis skirtumas tarp diagnozės ir diagnozuoti yra tas, kad diagnozė yra daiktavardis, reiškiantis ligos ar būklės nustatymo procesą, o diagnozuoti yra veiksmažodis, reiškiantis ligos ar būklės nustatymą.

Diagnozė gali būti vartojama kaip daiktavardis arba veiksmažodis, tačiau dažniausiai ji vartojama kaip daiktavardis. Jis kilęs iš graikiško žodžio διάγνωσις (díagnōsis), kuris reiškia „žinojimą“, „atpažinimą“ arba „supratimą“.“ Pirmą kartą šis žodis anglų kalboje buvo pavartotas XV a. pabaigoje.

Diagnozė kilusi iš graikiško žodžio διαγνώσκω (diagnōskō), kuris reiškia „atskirti“, „įžvelgti“ arba „suvokti“.“ Pirmą kartą angliškai jis buvo pavartotas XVII a. pradžioje.

Parašykite komentarą