Diakonas

Diakonas yra žemiausio rango krikščionių dvasininkijos narys, paprastai žemesnis už kunigus. Diakonai atlieka įvairius vaidmenis, įskaitant vadovavimą pamaldoms, pamokslavimą, sakramentų teikimą ir pagalbą bažnyčios pastoriui. Kai kuriose bažnyčiose diakonai taip pat atlieka rūpinimosi vaidmenį, pavyzdžiui, lanko ligonius arba teikia finansinę pagalbą šeimoms, kurioms jos reikalingos.

Kas yra diakonai Biblijoje?

Biblijoje diakonai minimi keliose vietose, įskaitant Apaštalų darbų knygą, kur sakoma, kad jie yra bažnyčios tarnai. 1 Timotiejui 3 skyriuje sakoma, kad diakonai turi būti gero charakterio vyrai, o Filipiečiams 1 skyriuje sakoma, kad diakonai turi būti vyrai, ištikimai tarnavę bažnyčioje.

Ar diakonas gali būti vedęs?

Taip, diakonas gali būti vedęs. Iš tikrųjų daugelis diakonų yra susituokę. Katalikų Bažnyčioje šventimų sakramentas apima tris skirtingus šventimus: diakono, kunigo ir vyskupo. Diakonai įšventinami tarnauti Bažnyčioje ir gali būti vedę.

Kaip renkami diakonai?

Diakonų parinkimo procesas įvairiose denominacijose šiek tiek skiriasi, tačiau yra keletas bendrų elementų. Dažniausiai procesas prasideda maldos ir pasninko laikotarpiu, per kurį bendruomenė prašo Dievo vadovavimo, kad būtų išrinkti tinkami kandidatai diakono pareigoms užimti.

Nustačius kandidatus, juos paprastai skiria bažnyčios vyresnieji, o paskui už juos balsuoja bendruomenė. Kai kuriais atvejais balsavimas gali būti vienbalsis, tačiau kitais atvejais, prieš priimant galutinį sprendimą, gali vykti diskusijos ir debatai.

Atrinkus kandidatus, bažnyčios vadovai paprastai juos įšventina ir tada jie pradeda tarnauti naujose pareigose.

Kas yra diakonas?

Diakonas yra krikščionių bažnyčios tarnautojas, kuris paprastai yra atsakingas už pagalbą pastoriui ir bendruomenės priežiūrą. Kai kuriose denominacijose diakonai taip pat yra atsakingi už pamokslavimą ir mokymą.

Parašykite komentarą