Diakritinis akcentas

Diakritinis akcentas – tai prie raidės ar pagrindinio glifo pridedamas ženklas, nurodantis kitokį tarimą, reikšmę ar funkciją. Terminas kilęs iš senovės graikų kalbos διακριτικός (diakritikós, „skiriantis“), iš διακρίνω (diakrī́nō, „skirti“). Diakritiniai ženklai pirmą kartą buvo pradėti naudoti graikų abėcėlėje skirtingai tarti tą pačią raidę; vėliau jie buvo pritaikyti lotynų abėcėlėje, o galiausiai – daugumoje pasaulio abėcėlių.

Yra trys įprasti diakritinių ženklų tipai: kirčiuotasis kirčiavimas ( ´ ), kirčiuotasis kirčiavimas ( ` ) ir cirkumfleksas ( ˆ ). Didysis kirčiuotasis kirčiuotės ženklas vartojamas norint pažymėti skiemenį kaip kirčiuotą, didysis kirčiuotasis kirčiuotasis ženklas – kaip nekirčiuotą, o apylinkės kirčiuotasis ženklas – kaip kirčiuotą arba nekirčiuotą. Kai kuriose kalbose, pavyzdžiui, prancūzų, kirčiuotė taip pat naudojama norint nurodyti, kad žodis yra svetimos kilmės.

Šiandien dažniausiai vartojamas diakritinis akcentas yra kirčiuotasis akcentas. Šis žodis vartojamas prancūzų, ispanų, portugalų, italų, danų, norvegų, švedų, islandų, čekų, slovakų, slovėnų, kroatų, serbų, makedonų, rumunų, bulgarų, graikų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, lietuvių, latvių, latvių kalbose,

Kas yra diakritinis ženklas pavyzdys?

Diakritinis ženklas – tai simbolis, pridedamas prie raidės, siekiant nurodyti kitokį tarimą, akcentą ar toną. Diakritinių ženklų pavyzdžiai: didysis kirčiuotasis (é), didysis kirčiuotasis (è), cirkumfleksas (ô) ir diaerezė (ü).

Ar akcentas yra diakritinis ženklas?

Ne, akcentas nėra diakritinis ženklas. Diakritinis ženklas – tai mažas ženklas, kuris pridedamas prie raidės, siekiant parodyti kitokį tarimą, akcentą ar toną. Priebalsiai naudojami balsių aukščiui nurodyti, bet nenaudojami pabrėžimui ar tonui išreikšti.

Kokie yra penki akcentai?

Penki akcentai yra šie:

1. Standartinė amerikiečių anglų kalba

2. Standartinė britų anglų kalba

3. Australijos anglų kalba

4. Naujosios Zelandijos anglų kalba

5. Pietų Afrikos anglų kalba

Kokie yra trys diakritiniai ženklai?

Trys diakritiniai ženklai yra tilde, taškas ir kablelis. Kiekvienas iš šių ženklų atlieka skirtingą funkciją.

Tildė vartojama norint parodyti, kad pasikeitė raidės garsas. Pavyzdžiui, ispanų kalboje raidė „ñ“ tariama kaip „n“ žodyje „new“, bet su trupučiu „y“ garso pabaigoje. Tildė pakeičia raidės garsą, kad būtų aišku, jog ji turėtų būti tariama taip.

Taškas vartojamas norint parodyti, kad raidė turėtų būti tariama su kitokiu balsiu garsu. Pavyzdžiui, ispanų kalboje raidė „í“ tariama kaip „ee“ žodyje „meet“, o pati raidė „i“ tariama kaip „i“ žodyje „machine“. Taškas pakeičia balsio garsą, kad būtų aišku, jog jis turėtų būti tariamas taip.

Kablelis naudojamas norint nurodyti, kad raidė turėtų būti tariama su kitokiu sąskambio garsu. Pavyzdžiui, ispanų kalboje raidė „c“ tariama kaip „th“ žodyje „think“, o raidė „ç“ tariama kaip „s“ žodyje „snake“. Kablelis pakeičia sąskambio garsą, kad būtų aišku, jog jis turi būti tariamas būtent taip.

Parašykite komentarą