Dialektika

Dialektika – filosofinio argumentavimo metodas, kuriuo pabrėžiama pradinės tezės ir kontrtezės darna, o įtampa tarp jų išsprendžiama sinteze. Dialektinio samprotavimo tikslas – rasti tiesą apsvarstant įvairius prieštaringus požiūrius.

Terminas dialektika kilęs iš Senovės Graikijos, kur jis buvo vartojamas kalbant apie tyrimo ir diskusijų procesą. Dialektinį samprotavimą vėliau išplėtojo Karlas Marksas ir Frydrichas Engelsas, kurie jį naudojo kaip priemonę socialiniams ir ekonominiams pokyčiams analizuoti.

Tarmėms dažnai būdingi šie bruožai:

– Dialektinis argumentas eina nuo tezės prie antitezės, o paskui prie sintezės.

– Tezė ir antitezė dažnai grindžiamos priešingais požiūriais.

– Sintezė – tai nauja idėja, kuri išsprendžia įtampą tarp tezės ir antitezės.

– Dialektinis samprotavimas naudojamas siekiant rasti tiesą, atsižvelgiant į įvairias prieštaringas perspektyvas.

Kas yra dialektinis mąstymas?

Dialektinis mąstymas – tai žmogus, kuris supranta, kad kiekvienas klausimas turi dvi puses ir kad tiesa dažnai yra viduryje tarp šių dviejų kraštutinumų. Dialektinio mąstymo žmogus taip pat yra linkęs keisti savo požiūrį, jei pateikiami nauji įrodymai ar argumentai, prieštaraujantys jo ankstesniems įsitikinimams.

Kas yra dialektika marksizme?

Dialektika – tai samprotavimo metodas, kurį pirmasis sukūrė senovės graikų filosofas Platonas. Tai būdas žvelgti į pasaulį, pabrėžiantis visų dalykų tarpusavio ryšį.

Marksizme dialektika naudojama kaip būdas suprasti istoriją ir visuomenę. Tai būdas matyti pasaulį kaip tarpusavyje susijusių įvykių, idėjų ir žmonių seką. Marksizmas į istoriją žvelgia kaip į skirtingų žmonių klasių kovą. Dialektika yra būdas suprasti šią kovą.

Marksas tikėjo, kad dialektika yra galinga pasaulio supratimo priemonė. Jis tikėjo, kad šis metodas gali padėti žmonėms naujai pažvelgti į pasaulį. Jis tikėjo, kad ji gali padėti žmonėms suprasti pasaulį taip, kad jie galėtų jį keisti.

Kas yra dialektinis pavyzdys?

Dialektikos pavyzdys – situacija, kai du žmonės ar žmonių grupės konfliktuoja tarpusavyje ir kiekviena pusė bando įtikinti kitą pusę matyti dalykus savaip. Kiekviena pusė pateikia savo argumentus tezės forma, o kita pusė pateikia savo kontrargumentus antitezės forma. Tada abi pusės diskutuoja tarpusavyje, kol pasiekia bendrą sutarimą arba viena pusė nusprendžia pasiduoti ir pripažinti pralaimėjimą.

Kokie yra 3 pagrindiniai dialektikos dėsniai?

Trys pagrindiniai dialektikos dėsniai yra: 1) kaitos, 2) prieštaravimo ir 3) persipynimo dėsniai.

Kintamumo dėsnis teigia, kad viskas nuolat kinta ir vystosi. Šis dėsnis dar vadinamas evoliucijos dėsniu.

Prieštaravimo dėsnis teigia, kad visur yra priešingybių arba prieštaravimų. Šis dėsnis dar vadinamas dialektinės įtampos dėsniu.

Susipynimo dėsnis teigia, kad viskas yra tarpusavyje susiję ir priklausomi vienas nuo kito. Šis dėsnis dar vadinamas vienybės ir kovos dėsniu.

Parašykite komentarą