Dianoetika

Dianometika – filosofijoje vartojamas terminas, reiškiantis tyrimo ir tyrinėjimo metodą. Jai būdinga tai, kad daugiausia dėmesio skiriama žmogaus proto veiklai tirti, o išvadoms daryti pasitelkiamas protas ir logika.

Ką parašė Ronas Hubbardas?

Ronas Hubbardas – amerikiečių rašytojas ir Scientologijos bažnyčios įkūrėjas. Jis parašė daugybę knygų ir straipsnių apie scientologiją, dianetiką ir savipagalbą, taip pat rašė mokslinės fantastikos romanus ir scenarijus.

Ką reiškia raidė L žodyje L. Ronas Hubbardas reiškia?

L. Pilnas Rono Hubardo vardas ir pavardė yra Lafayette’as Ronaldas Hubbardas. „L“ jo pavardėje reiškia „Lafayette“.“

Kiek knygų parašė Ronas Hubbardas?

Ronas Hubbardas iš viso parašė 33 knygas.

Čia pateikiamas jo knygų pavadinimų sąrašas:

1. Mūšio laukas Žemė

2. Kelias į laimę

3. Dianetika: Šiuolaikinis psichikos sveikatos mokslas

4. Savianalizė

5. Išgyvenimo mokslas

6. Žmogaus gebėjimų sukūrimas

7. Darbo problemos

8. Studijų technika

9. Mąstymo pagrindai

10. Fenikso paskaitos

11. Antroji dinamika

12. Emocinio tono skalė

13. Trečioji dinamika

14. Ketvirtoji dinamika

15. Penktoji dinamika

16. Šeštoji dinamika

17. Septintoji dinamika

18. Aštuntoji dinamika

19. Devintoji dinamika

20. Dešimtoji dinamika

21. Apsivalymo apybraiža

22. Galios procesai

23. Scientologijos žinynas

24. Savanorio ministro vadovas

25. Kelias į laimę darbo vietoje

26. Kelias į laimę namuose

27. Kelias į laimę bendruomenėje

28. Kelias į laimę pasaulyje

29. Kelias į laimę vaikams

30. Kelias į laimę paaugliams

31. Kelias į laimę tėvams

32. Kelias į laimę pedagogams

33. Kelias į laimę mylimiems žmonėms

Kada Ronas Hubbardas parašė Dianetiką?

Ronas Hubbardas parašė „Dianetiką“ 1950 m. gegužės mėn.

Parašykite komentarą