Džiaugtis

Džiaugtis apibrėžimas yra „jausti arba rodyti didelę laimę ir malonumą, paprastai dėl ypatingo įvykio ar pasiekimo“. Džiaugsmas dažnai išreiškiamas juoku, šypsena ir (arba) džiūgavimu. Jis taip pat gali būti rodomas per fizinį prieraišumą, pavyzdžiui, apkabinimą ir (arba) bučinį.

Kas yra džiūgavimo veiksmas?

Džiaugimosi veiksmas yra laimės ar pritarimo išraiška. Tai gali būti daroma žodžiu, daina, šokiu ar kitomis išraiškos priemonėmis.

Kokia yra biblinė džiaugsmo reikšmė?

Biblinę džiūgavimo reikšmę galima rasti daugelyje Biblijos eilučių. Apskritai džiūgauti reiškia būti laimingam ir patenkintam, dažnai kaip atsaką į gerą žinią ar palaiminimą. Tai taip pat gali reikšti Dievo šlovinimą ir padėką už Jo gerumą.

Kai kurios konkrečios eilutės, kuriose minimas džiūgavimas:

Ps 100, 1-2 – „Šaukite iš džiaugsmo Viešpačiui, visa žemė. Garbinkite Viešpatį su džiaugsmu; ateikite pas Jį su džiaugsmingomis giesmėmis.“

Izaijo 61,10 – „Aš labai džiaugiuosi Viešpačiu, mano siela džiūgauja mano Dievu. Nes Jis aprengė mane išgelbėjimo drabužiais ir apsivilko savo teisumo apsiaustu, kaip jaunikis pasipuošia vestuviniu žiedu ir kaip nuotaka gražiais papuošalais.“

Luko 15, 5-7 – „Radęs ją, jis džiaugsmingai parsineša ją namo ir sukviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau savo paklydusią avį.’ Sakau jums, kad lygiai taip pat danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailauti.“

1 Korintiečiams 13:6 – „Meilė nesidžiaugia blogiu, bet džiaugiasi tiesa.“

Kaip matyti iš šių eilučių, džiūgavimas dažnai siejamas su garbinimu, dėkingumu ir geromis naujienomis. Tai būdas išreikšti mūsų

Kaip sakinyje pavartoti žodį rejoicing?

Išgirdęs naujieną džiaugiausi.

Ar džiūgauti reiškia džiaugtis?

Ne, šie du žodžiai nėra tapatūs. Džiaugtis gali reikšti džiaugtis, bet taip pat gali reikšti jausti arba rodyti didelę laimę ar džiaugsmą, džiaugtis arba švęsti.

Parašykite komentarą