Dievybė

Dievybė – tai antgamtinė būtybė, kurią garbina ja tikintys žmonės. Dievybės dažnai laikomos visagalėmis ir viską žinančiomis, kontroliuojančiomis gamtos pasaulį ir žmonių likimą. Paprastai manoma, kad jie yra nemirtingi.

Dauguma religijų turi vieną ar kelias pagrindines dievybes, taip pat panteoną mažesnių dievų ir deivių. Tikėjimas dievybėmis dažnai grindžiamas tikėjimu, o ne įrodymais.

Koks skirtumas tarp dievo ir dievybės?

Dievas ir dievybė dažnai vartojami pakaitomis, tačiau tarp jų yra subtilus skirtumas. Dievas – tai būtybė, kuri yra garbinama, o dievybė – tai būtybė, kuri yra ir garbinama, ir tikima, kad ji turi antgamtinių galių. Kitaip tariant, dievybė yra dievas, turintis papildomų super galių.

Kas yra dievybė asmuo?

Dievybė – tai antgamtinė būtybė, kurią garbina žmonės, tikintys, kad ji turi galios jų gyvenimui ir likimui. Dievybės dažnai laikomos būtybėmis, galinčiomis valdyti gamtos jėgas, taip pat jos dažnai laikomos tam tikrų žmonių grupių ar vietovių globėjais ar sergėtojais.

Kas yra Jėzaus dievybė?

Dėl Jėzaus dieviškumo vyksta daug diskusijų, tačiau visuotinai sutariama, kad Jėzus yra Dievas. Biblijoje aiškiai sakoma, kad Jėzus yra Dievas žmogaus pavidalu, o istorijoje ir archeologijoje yra daugybė įrodymų, patvirtinančių šį teiginį. Nors yra tokių, kurie netiki, kad Jėzus yra Dievas, didžioji dauguma krikščionių tiki, kad Jėzus yra visiškai Dievas ir visiškai žmogus.

Kas yra dievybė Biblijoje?

Greita žodžio „dievybė“ paieška internetinėje Biblijoje duoda nulį rezultatų. Tačiau paieškoje, kurioje ieškoma žodžio „Dievas“, randama daugiau nei 5000 rezultatų. Todėl, atrodo, galima drąsiai teigti, kad Biblija konkrečiai neapibrėžia sąvokos dievybė.“

Biblijoje žodis „Dievas“ vartojamas kalbant apie vienintelį tikrąjį visatos kūrėją. Senajame Testamente šis kūrėjas dažnai vadinamas Jahve.“ Naujajame Testamente šis kūrėjas vadinamas Tėvu.“ Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, Naujajame Testamente taip pat vadinamas „Dievu“.

Biblija moko, kad yra tik vienas Dievas. Šis vienas Dievas yra Trejybė, kurią sudaro Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Kiekvienas Trejybės narys yra visiškas Dievas, bet jie taip pat skiriasi vienas nuo kito.

Parašykite komentarą