Diskalkulija

Diskalkulija yra neurologinis sutrikimas, turintis įtakos žmogaus gebėjimui atlikti matematinius skaičiavimus. Šia liga sergantiems žmonėms dažnai sunku suprasti tokias sąvokas kaip skaičiai ir matematiniai veiksmai. Jiems taip pat gali būti sunku suvokti erdvę ir regos bei motorikos įgūdžius. Diskalkulija gali trukdyti žmogui atlikti kasdienes užduotis, pavyzdžiui, subalansuoti čekių knygelę ar sekti laiką. Ši būklė gali būti įvairaus sunkumo, kai kuriems žmonėms, sergantiems diskalkulija, gali pasireikšti tik lengvi simptomai, o kitiems – sunkesni, trukdantys jiems funkcionuoti kasdieniame gyvenime.

Ar diskalkuliacija yra autizmo forma?

Diskalkulija nėra autizmo forma. Tačiau tyrimai rodo, kad tarp šių dviejų būklių gali būti ryšys. Pavyzdžiui, vieno tyrimo metu nustatyta, kad vaikai, turintys diskalkuliaciją, dažniau turi ir į autizmą panašių simptomų. Tačiau svarbu pažymėti, kad tai nereiškia, jog visi vaikai, turintys diskalkuliaciją, taip pat serga autizmu arba kad diskalkulija yra viena iš autizmo formų.

Ar diskalkuliacija būdinga ADHD?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes moksliniai tyrimai šiuo klausimu nėra vienareikšmiai. Tačiau visuotinai sutariama, kad yra didelis ADHD ir diskalkulijos komorbidiškumas, t. y. ADHD sergantys asmenys dažniau turi ir diskalkuliją nei ADHD neturintys asmenys. Šį komorbidiškumą gali lemti bendri pagrindiniai pažinimo sutrikimai, pavyzdžiui, darbinės atminties ir vykdomosios veiklos problemos.

Kokie yra diskalkuliacijos pavyzdžiai?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes diskalkulija gali pasireikšti įvairiais būdais, priklausomai nuo konkretaus žmogaus. Tačiau kai kurie dažniausi diskalkulijos pavyzdžiai: sunkumai suprasti laiko ir erdvės sąvokas, sunkumai skaičiuojant ar įsimenant skaičius, sunkumai atliekant pagrindinius aritmetinius veiksmus, tokius kaip sudėtis, atimtis, daugyba ir dalybos. Be to, asmenims, turintiems diskalkuliaciją, gali kilti sunkumų ir su sudėtingesnėmis matematinėmis sąvokomis, pavyzdžiui, trupmenomis, dešimtainėmis dalimis ir procentais.

Kaip atrodo diskalkulija?

Diskalkulija – tai mokymosi sutrikimas, turintis įtakos asmens gebėjimui suprasti matematiką. Diskalkulija sergantiems žmonėms gali kilti sunkumų, susijusių su paprastomis matematikos sąvokomis, pavyzdžiui, skaičiavimu ar sudėjimu, taip pat gali kilti sunkumų, susijusių su sudėtingesnėmis sąvokomis, pavyzdžiui, trupmenomis ar algebra. Dėl diskalkuliacijos žmogui gali būti sunku skaičiuoti mintyse, taip pat gali būti sunku suprasti matematikos sąvokas, kai jos pateikiamos raštu.

Parašykite komentarą