Distribucinė savybė

Paskirstomoji savybė yra matematinė taisyklė, leidžianti paskirstyti vieną narį lygties narių rinkiniui. Ši taisyklė teigia, kad narį galima tolygiai paskirstyti per narių aibę ir gauta lygtis bus lygiavertė pradinei lygčiai. Paskirstomoji savybė dažnai naudojama lygtims supaprastinti, suskaidant jas į mažesnes, lengviau įveikiamas dalis.

Paskirstomoji savybė dažniausiai naudojama sudauginant ir padauginant, bet gali būti taikoma ir atimant bei dalijant. Naudojant skirstinio savybę su sudėtimi, skirstomasis terminas pridedamas prie kiekvieno aibės termino. Pavyzdžiui, jei turime lygtį:

3 + (4 + 5)

Šiai lygčiai supaprastinti galime pasinaudoti skirstomąja savybe, paskirstydami 3 per narių aibę:

3 + 4 + 5

= 12

Naudojant distributyvinę savybę su daugyba, skirstomasis narys dauginamas iš kiekvieno rinkinio nario. Pavyzdžiui, jei turime lygtį:

2 * (3 + 4)

Šią lygtį galime supaprastinti naudodami distributyvinę savybę, paskirstydami 2 per narių aibę:

2 * 3 + 2 * 4

= 6 + 8

= 14

Paskirstomoji savybė taip pat gali būti taikoma atimčiai ir dalybai, tačiau šioms operacijoms ji rečiau naudojama. Paskirstomosios savybės taikymas subt

Kokia yra distributyvinės savybės formulė?

Paskirstomoji savybė yra matematinė taisyklė, kuri teigia, kad bet kokios išraiškos, kuri yra dviejų narių sandauga, pirmasis narys gali būti paskirstytas antrajam nariui. Kitaip tariant, paskirstomoji savybė leidžia dauginti narį iš kiekvieno skliaustuose esančio nario.

Pavyzdžiui, jei turite išsireiškimą:

4(2 + 3)

Galite pasinaudoti distributyvine savybe ir padauginti 4 iš kiekvieno skliausteliuose esančio nario, taip gautumėte tokį rezultatą:

4(2) + 4(3)

Kurią galima supaprastinti taip:

8 + 12

kuri lygi 20.

Kokia yra 25 skirstinio savybė?

25 skirstomoji savybė yra ta, kad 25 galima tolygiai paskirstyti daiktų grupei. Pavyzdžiui, jei turite 25 batonėlius ir norite juos tolygiai paskirstyti 5 žmonėms, kiekvienas žmogus gaus po 5 batonėlius.

Kas yra skirstomoji savybė 3 klasės matematikos?

Paskirstomoji savybė – tai matematinė savybė, leidžianti padauginti vieną lygties narį iš kiekvieno kitos lygties nario. Pavyzdžiui, jei turite lygtį „4x + 2 = 10“, galite padauginti 4 iš kiekvieno lygties nario ir gauti „4(4x + 2) = 4(10)“. Taip gautume lygtį „16x + 8 = 40“.

Kas yra distributyvinė savybė trumpas atsakymas?

Paskirstomoji savybė – tai matematinė taisyklė, leidžianti dauginti vieną lygties narį iš kiekvieno skliaustuose esančio nario. Ši taisyklė ypač naudinga dirbant su daugianariais.

Parašykite komentarą