Doktrina

doktrina – tai įsitikinimų ar principų rinkinys, kuriuo vadovaujasi žmogus savo veiksmuose. Doktrinos dažnai kodifikuojamos dokumentuose, pavyzdžiui, konstitucijose arba religiniuose tekstuose. Jie taip pat gali būti perduodami žodžiu iš kartos į kartą.

Doktrinos gali būti labai konkrečios, pavyzdžiui, instrukcijos, kaip sukurti bombą, arba bendresnės, pavyzdžiui, įsitikinimai apie tikrovės prigimtį. Kai kuriais atvejais doktrina gali būti tokia nusistovėjusi, kad ja neabejoja net tie, kurie jos laikosi. Kitais atvejais doktrina gali būti kontroversiška, o jos šalininkai gali būti pasirengę kovoti ar net mirti, kad ją apgintų.

Doktrinos laikui bėgant gali keistis. Pavyzdžiui, Katalikų Bažnyčios doktrina dėl kontracepcijos naudojimo per pastarąjį šimtmetį labai pasikeitė. Kartais doktrinos pasikeitimas gali sukelti skilimą, kaip atsitiko protestantų reformacijos metu, kai Katalikų Bažnyčia suskilo.

Žodis „doktrina“ kilęs iš lotyniško žodžio „doctrina“, kuris reiškia „mokymas“ arba „nurodymas“.

Koks yra doktrinos tikslas?

Doktrinos tikslas – pateikti gaires, kaip gyventi krikščionišką gyvenimą. Jis padeda krikščionims suprasti, kuo jie tiki ir kodėl jie tuo tiki. Doktrina taip pat suteikia pagrindą Biblijai suprasti ir ginčams bažnyčioje spręsti.

Koks yra doktrinos pavyzdys?

Doktrina yra įsitikinimų ar principų, kurių laikosi grupė ar asmuo, rinkinys. Doktrinos dažnai kodifikuojamos dokumentuose, pavyzdžiui, konstitucijose ar tikėjimo išpažinimuose.

Kas yra Dievo doktrina?

Biblijoje labai aiškiai pasakyta, kad Dievas turi doktriną ir kad mums svarbu jos laikytis. 1 Timotiejui 4:16 Paulius sako Timotiejui, kad jis turi „atidžiai stebėti jo mokymą“ ir „sutelkti dėmesį į evangelisto darbą“.“ O 2 Timotiejui 4, 2 Paulius sako Timotiejui: „Skelbk žodį, būk pasiruošęs laiku ir ne laiku, pataisyk, sudrausmink ir padrąsink su didele kantrybe ir rūpestingu pamokymu.“

Taigi, kas yra ta doktrina, į kurią turėtume būti tokie atidūs?

Apskritai doktrina reiškia mokymų, kurių laikosi tam tikra religinė grupė, visumą. Kai kalbame apie „Dievo doktriną“, turime omenyje konkrečius mokymus, kuriuos Dievas mums davė Biblijoje.

Šiuos mokymus galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: doktrininės tiesos ir moralinės tiesos. Doktrinos tiesos yra tie mokymai, kurie susiję su mūsų supratimu apie tai, kas yra Dievas, ką Jis padarė ir ką pažadėjo padaryti. Moralinės tiesos – tai mokymai, susiję su mūsų elgesiu ir tuo, kaip turime gyventi.

Abi šios tiesos yra svarbios, ir mums reikia į jas atkreipti dėmesį. Jei sutelksime dėmesį tik į doktrinines tiesas, gal ir turėsime žinių apie tai, kas yra Dievas, bet nebūtinai gyvensime pagal

Kas yra doktrina sinonimas?

Žodis „doktrina“ turi keletą skirtingų sinonimų, įskaitant mokymą, įsitikinimus, principus ir dogmą.

Parašykite komentarą