Drąsa

Drąsa – tai gebėjimas pasipriešinti baimei, skausmui, pavojui, netikrumui ar gąsdinimui. Fizinė drąsa – tai drąsa fizinio skausmo, sunkumų, mirties ar mirties grėsmės akivaizdoje, o moralinė drąsa – tai gebėjimas elgtis teisingai visuomenės pasipriešinimo, gėdos, skandalo ar nusivylimo akivaizdoje.

Kas yra drąsa su pavyzdžiais?

Drąsa – tai gebėjimas daryti tai, kas mus gąsdina. Tai gebėjimas susidurti su savo baimėmis ir jas įveikti.

Pavyzdžiui, žmogus, kuris bijo kalbėti viešai, gali išdrįsti atsistoti prieš grupę žmonių ir pasakyti kalbą. Žmogus, kuris bijo aukščio, gali turėti drąsos kopti į kalną.

Drąsa nėra baimės nebuvimas. Tai gebėjimas susidurti su savo baimėmis ir jas įveikti.

Kaip parodyti drąsą?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra – kiekvienas žmogus drąsą rodo skirtingai. Kai kurie žmonės iš prigimties yra drąsūs ir nesudvejodami ryžtasi stoti į sunkią padėtį, o kitiems tenka šiek tiek daugiau padirbėti. Kai kurie įprasti drąsos demonstravimo būdai:

-Būti sąžiningam, net jei tai sunku

-Pripažindami, kad klystate

-Pasisakyti už save ar kitus

-Daryti kažką, kas jus gąsdina

-Išbandyti ką nors naujo

-Rizikuoti

-Būti savimi, net jei tai nėra lengva

Kokia yra kita drąsos reikšmė?

Viena iš drąsos apibrėžčių – tai gebėjimas daryti tai, kas jus gąsdina. Šis apibrėžimas reiškia, kad reikia rinktis – galite arba daryti baisų dalyką, arba jo nedaryti. Drąsa dažnai laikoma teigiamu bruožu, nes reikia drąsos daryti tai, kas baisu ar sunku.

Drąsa taip pat gali būti apibrėžiama kaip stiprybė susidūrus su sunkumais. Ši apibrėžtis mažiau susijusi su pasirinkimu, o daugiau su gebėjimu susidoroti su sunkiomis situacijomis. Ši drąsos rūšis dažnai giriama, nes reikia daug jėgų, kad išliktum, kai sunku.

Kokios yra 4 drąsos rūšys?

1. Fizinė drąsa: Tai drąsa daryti tai, kas fiziškai sunku arba pavojinga. Tai gali būti šuolis su guma, šuolis su parašiutu arba maratono bėgimas.

2. Psichinė drąsa: Tai drąsa daryti tai, kas psichologiškai sunku ar sudėtinga. Tai gali būti kažkas panašaus į kalbos sakymą, sudėtingo egzamino laikymą ar sunkaus sprendimo priėmimą.

3. Emocinė drąsa: Tai drąsa padaryti ką nors, kas yra emociškai sudėtinga ar sunku. Tai gali būti kažkas panašaus į susidūrimą su baime, sudėtingos situacijos sprendimą arba sąžiningumą su kuo nors.

4. Dvasinė drąsa: Tai drąsa daryti kažką, kas yra dvasinis iššūkis arba sunku. Tai gali būti, pavyzdžiui, sekimas savo sąžine, gyvenimas pagal savo vertybes arba pasisakymas už tai, kuo tikite.

Parašykite komentarą