Dujos

Dujos yra medžiagos būsena, sudaryta iš nuolat judančių ir labai mažo tankio dalelių. Svarbiausia dujų savybė yra ta, kad jos neturi apibrėžtos formos ar tūrio. Dujų dalelės nuolat juda ir susiduria tarpusavyje bei su indo, kuriame jos yra, sienelėmis.

Dujos yra suspaudžiamos, t. y. jų tūrį galima sumažinti padidinus slėgį. Taip yra todėl, kad dujų dalelės gali laisvai judėti, todėl jos gali susispausti arčiau viena kitos. Dujos taip pat gali plėstis, t. y. jų tūrį galima padidinti sumažinus slėgį. Taip yra todėl, kad dujų dalelės gali laisvai judėti, todėl jos gali išsisklaidyti.

Dujos sudarytos iš atomų arba molekulių, kurios nuolat juda. Atomų arba molekulių kinetinė energija lemia dujų slėgį. Kuo didesnė kinetinė energija, tuo didesnis slėgis.

Ar dujos yra skystis, ar oras?

Dujos nėra skystis, jos yra medžiagos būsena. Oras yra dujų, daugiausia azoto ir deguonies, mišinys.

Kodėl padidėjo dujų kainos?

Yra kelios priežastys, dėl kurių dujų kainos galėjo padidėti.

Pirmąją priežastį gali lemti padidėjusi paklausa. Jei daugiau žmonių vairuoja arba naudojasi automobiliais, padidės benzino paklausa ir kainos.

Kita priežastis gali būti sumažėjusi pasiūla. Jei dujų trūksta, kainos kyla.

Galiausiai, dujų kainoms įtakos gali turėti ir žalios naftos kaina. Jei kyla žalios naftos kaina, paprastai kyla ir dujų kainos.

Kodėl Kalifornijoje dujų kaina tokia didelė?

Yra kelios priežastys, kodėl Kalifornijoje dujų kainos yra didelės. Pirmoji priežastis yra ta, kad Kalifornijoje benzinui taikomi dideli mokesčiai. valstijos akcizo mokestis yra 18 centų už galoną, o valstijos apyvartos mokestis taip pat didelis – 8.25%. Tai reiškia, kad Kalifornijoje bendras dujų galono mokestis yra 26.25 centai, t. y. daug daugiau nei vidutiniškai 18 centų šalyje.4 centai už galoną.

Antroji priežastis yra ta, kad Kalifornijoje galioja daug aplinkosaugos taisyklių, pagal kurias reikalaujama naudoti brangesnį, švariau degantį benziną. Pavyzdžiui, valstija reikalauja vasaros mėnesiais naudoti specialų benzino mišinį, kurio gamyba yra brangesnė.

Trečioji priežastis – Kalifornija yra naftą išgaunanti valstija, todėl dujų kainai įtakos turi pasaulinė naftos kaina. Kai kyla naftos kaina, paprastai kyla ir dujų kaina.

Apskritai dėl šių trijų veiksnių dujų kainos Kalifornijoje yra daug didesnės už šalies vidurkį.

Kokios dujos yra dujose?

Dujose esančios dujos gali būti bet kurios iš daugelio dujų, priklausomai nuo konkretaus dujų balionėlio. Dažniausiai dujų balionėlyje esančios dujos yra metanas, tačiau gali būti ir kitų dujų, pavyzdžiui, propano.

Parašykite komentarą