Dukterinė įmonė

Dukterinė įmonė – tai įmonė, kurią kontroliuoja kita įmonė, vadinama patronuojančiąja įmone. patronuojančioji bendrovė valdo didžiąją dalį dukterinės bendrovės akcijų ir turi teisę skirti didžiąją dalį jos valdybos narių. Patronuojančioji bendrovė taip pat turi teisę kontroliuoti dukterinės bendrovės finansinę ir veiklos politiką.

Patronuojančiosios bendrovės ir jos dukterinės bendrovės santykiai vadinami holdingo bendrovės santykiais. Sakoma, kad patronuojanti bendrovė turi kontrolinį dukterinės bendrovės akcijų paketą.

Dukterinė įmonė gali būti visiškai priklausanti dukterinė įmonė, kai patronuojančiai įmonei priklauso visos dukterinės įmonės akcijos, arba dukterinė įmonė, kurioje patronuojančiai įmonei priklauso daugiau kaip 50 % dukterinės įmonės akcijų.

Dukterinė įmonė yra atskiras juridinis asmuo nuo patronuojančiosios bendrovės ir turi savo turtą bei įsipareigojimus. Tačiau patronuojančioji bendrovė paprastai yra atsakinga už dukterinės bendrovės skolas ir įsipareigojimus.

Finansinės atskaitomybės tikslais dukterinės įmonės pajamos paprastai konsoliduojamos su patronuojančiosios įmonės pajamomis.

Ar dukterinė įmonė reiškia nuosavybės teise valdomą įmonę?

Ne, žodis „subsidiari“ nebūtinai reiškia „priklausanti“. Dukterinė įmonė – tai įmonė, kurią kontroliuoja kita įmonė, vadinama „patronuojančia įmone“. Patronuojančioji įmonė gali turėti 100 % dukterinės įmonės akcijų, bet gali būti ir taip, kad patronuojančioji įmonė turi mažiau nei 50 % akcijų. Šiuo atveju patronuojančioji bendrovė turi „kontrolinį akcijų paketą“ dukterinėje įmonėje.

Kaip veikia patronuojamoji įmonė?

Dukterinė įmonė – tai bendrovė, kuri priklauso kitai bendrovei, vadinamai patronuojančiąja bendrove, arba yra jos kontroliuojama. Patronuojančioji bendrovė gali būti visos dukterinės bendrovės arba jos dalies savininkė. Dukterinė įmonė gali būti atskira bendrovė, kurią įsigijo patronuojančioji bendrovė, arba tai gali būti patronuojančiosios bendrovės padalinys ar verslo vienetas. Patronuojančioji bendrovė gali kontroliuoti dukterinę įmonę, turėdama daugumą dukterinės įmonės akcijų su balso teise, skirdama daugumą dukterinės įmonės direktorių valdybos narių arba kitaip turėdama teisę kontroliuoti dukterinės įmonės valdymą ir politiką.

Kodėl bendrovės steigia patronuojamąsias įmones?

Yra daugybė priežasčių, dėl kurių įmonės steigia patronuojamąsias įmones. Dažniausia priežastis – apsaugoti patronuojančiąją bendrovę nuo atsakomybės. Jei dukterinei įmonei iškeliama byla, patronuojančioji įmonė paprastai nėra atsakinga. Tai gali būti svarbu įmonėms, turinčioms dideles kišenes ir galinčioms tapti ieškinių taikiniais. Dukterinės įmonės steigimas taip pat gali padėti bendrovei išvengti mokesčių. Jei dukterinė įmonė yra įsikūrusi šalyje, kurioje taikomi mažesni mokesčiai, patronuojančioji įmonė gali sutaupyti pinigų.

Kita priežastis, kodėl bendrovės steigia dukterines įmones, yra siekis patekti į naujas rinkas. Tai gali būti ypač naudinga, jei dukterinė įmonė yra įsikūrusi šalyje, kurioje bendrovė beveik nedalyvauja arba visai nedalyvauja. Dukterinė įmonė gali padėti įmonei susipažinti su nauja rinka ir įsitvirtinti joje.

Galiausiai, kai kurios bendrovės steigia patronuojamąsias įmones, kad galėtų valdyti skirtingas savo verslo dalis. Tai gali padėti įmonei stebėti įvairias verslo sritis ir užtikrinti, kad visos jos veiktų sklandžiai.

Koks yra dukterinės įmonės pavyzdys?

Dukterinė įmonė – tai įmonė, kuri priklauso kitai įmonei, vadinamai patronuojančiąja įmone, arba yra jos kontroliuojama. Patronuojančiai bendrovei gali priklausyti 100 proc. dukterinės bendrovės akcijų arba ji gali turėti tik kontrolinį akcijų paketą. Dukterinė įmonė gali būti visiškai atskira bendrovė nuo patronuojančiosios bendrovės arba tai gali būti patronuojančiosios bendrovės padalinys ar verslo vienetas.

Pavyzdžiui, bendrovei „Ford Motor Company“ priklauso kelios patronuojamosios bendrovės, įskaitant „Lincoln“ ir „Mercury. „Lincoln“ yra atskira „Ford“ bendrovė, o „Mercury“ yra „Ford“ padalinys.

Parašykite komentarą