Dvigubi standartai

Dvigubi standartai – tai principas ar principų rinkinys, kuris skirtingoms grupėms ar asmenims taikomas skirtingai. Dvigubi standartai apima skirtingų priemonių ar lūkesčių taikymą tiems, kuriems teikiama pirmenybė, palyginti su tais, kuriems pirmenybė neteikiama. Dvigubi standartai dažnai taikomi tokiose srityse kaip moralė, etika ir teisingumas. Jų taip pat galima rasti tokiose srityse kaip politika, ekonomika ir socialiniai santykiai.

Ar dvigubi standartai yra veidmainystė?

Nors dvigubi standartai gali būti laikomi veidmainyste, jie taip pat gali būti vertinami kaip būdas išlaikyti skirtingus lūkesčius skirtingiems žmonėms ar grupėms. Kai kuriais atvejais dvigubi standartai gali būti laikomi teisingais ar net būtinais. Pavyzdžiui, tėvai dažnai turi kitokius lūkesčius savo vaikams nei kitų žmonių vaikams. Taip gali būti todėl, kad jos geriau pažįsta savo vaikus ir supranta jų galimybes bei ribotumą. Dvigubi standartai taip pat gali būti naudojami tvarkai ir drausmei palaikyti, pavyzdžiui, darbo vietose ar mokyklose.

Kokie yra dvigubų standartų pavyzdžiai?

Dvigubų standartų pavyzdžių yra daugybė, tačiau kai kurie iš jų dažniausiai susiję su lyties, rasės ir klasės klausimais. Pavyzdžiui, moterims dažnai taikomi griežtesni elgesio standartai nei vyrams, tikimasi, kad jų išvaizda ir elgesys bus „moteriškesni“. Dažnai manoma, kad spalvotieji žmonės yra pavojingesni ar nusikaltėliai nei baltaodžiai, todėl už tuos pačius nusikaltimus jiems taikoma didesnė priežiūra ir griežtesnės bausmės. Dažnai manoma, kad neturtingi ir darbininkų klasės žmonės yra tingūs arba nekompetentingi, todėl jiems suteikiama mažiau laisvės vertinant klaidas ar apsileidimus.

Kas yra dvigubi standartai santykiuose?

Dvigubi standartai santykiuose taikomi tada, kai vienam asmeniui taikomi aukštesni standartai nei kitam. Pavyzdžiui, jei iš vieno asmens tikimasi, kad jis visada bus pasiekiamas, o iš kito – ne, tai būtų dvigubi standartai. Jei iš vieno asmens tikimasi, kad jis bus tobulas, o iš kito – ne, tai būtų dvigubi standartai. Jei vienam asmeniui leidžiama daryti klaidas, o kitam – ne, tai būtų dvigubi standartai.

Kaip vadinamas dvigubų standartų turintis žmogus?

Asmuo, kuriam taikomi dvigubi standartai, vadinamas veidmainiu.

Parašykite komentarą