Dvipusė pertvara

Dvipusis grafas yra dvipusis ko nors padalijimas arba skaidymas į dvi dalis. Matematikoje aibės dvinaris padalijimas – tai aibės padalijimas į du nesujungtus netuščius poaibius. Kitaip tariant, aibės S bipartition yra pora nesujungtų poaibių (A, B), tokių, kad S = A ∪ B.

Kaip sakinyje pavartoti žodį bipartite?

Dvilypumas gali būti vartojamas apibūdinti ryšiui tarp dviejų grupių ar daiktų, kurie yra padalyti į dvi dalis, apibūdinti. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad vyrų ir moterų santykiai yra dvilypiai, nes yra dvi skirtingos grupės (vyrai ir moterys), kurios sudaro visumą.

Kas yra dvimačio grafo pavyzdys?

Dvipusis grafas yra grafas, kurio viršūnes galima padalyti į dvi atskiras aibes U ir V taip, kad kiekviena grafo briauna jungia U viršūnę su V viršūne. Toliau pateikiamas dvinario grafo pavyzdys.

Kaip nustatyti, ar grafas yra dvipusis?

Yra keli skirtingi būdai, kaip nustatyti, ar grafas yra dvipusis. Vienas iš būdų – pažvelgti į grafo viršūnių laipsnius. Jei visos viršūnės yra lyginio laipsnio, grafas yra dvipusis. Kitas būdas – žiūrėti į grafo sujungtų komponentų skaičių. Jei yra dvi sujungtos sudedamosios dalys, grafas yra dvipusis. Galiausiai taip pat galite ieškoti trumpiausio kelio tarp bet kurių dviejų grafo viršūnių. Jei trumpiausiame kelyje yra nelyginis briaunų skaičius, grafas nėra dvimačio tipo.

Kas yra tranzitinis dvinaris?

Tranzitinis grafo bipartition – tai grafo viršūnių padalijimas į dvi aibes taip, kad kiekviena grafo briauna turi po vieną galinį tašką kiekvienoje aibėje.

Parašykite komentarą