Dvipusiškumas

Dvipartiškumas – tai politinis procesas, kurio metu viso politinio spektro partijos susivienija, kad kartu siektų bendrų tikslų. Šis terminas dažnai vartojamas apibūdinti situacijai, kai dvi šalys bendradarbiauja ieškodamos bendro sutarimo, tačiau jis taip pat gali būti vartojamas apibūdinti situacijai, kai kelios šalys dirba kartu. Dvipartiškumas gali būti teigiama permainų jėga, tačiau taip pat gali būti būdas šalims išvengti sudėtingų sprendimų.

Ką politikoje reiškia partinis?

Partinė politika – politinis požiūris, grindžiamas dideliu lojalumu tam tikrai partijai ar grupei, paprastai esančiai valdžioje. Partiškumas dažnai pasižymi intensyvia ir emocine parama partijai ar grupei ir noru jos interesus iškelti aukščiau už plačiosios visuomenės interesus.

Kiek laiko JAV buvo dvipartinė?

Dvipartiškumo sąvoka yra Amerikos politinio kraštovaizdžio dalis nuo pat šalies įkūrimo. Tačiau pats terminas atsirado tik XIX a. pradžioje. Nuo to laiko įvairios administracijos ir Kongresai su pertraukomis praktikuoja dvipartietiškumą.

Kaip dar kitaip vadinasi dviašmenis?

Nėra kito žodžio dvipusis. Tai būdvardis, reiškiantis, kad jį sudaro dviejų partijų arba dviejų grupių nariai.

Ką reiškia filibuster?

Filibuster – tai taktika, naudojama Jungtinių Valstijų Senate, siekiant neleisti balsuoti dėl tam tikros priemonės. Senatorius gali trukdyti balsavimui, kalbėdamas tiek laiko, kiek nori, ir taip gali atidėti arba užkirsti kelią balsavimui dėl priemonės. Iš pradžių buvo siekiama užtikrinti, kad visi senatoriai turėtų galimybę diskutuoti ir balsuoti dėl tam tikros priemonės, tačiau dabar ji tapo priemone, naudojama siekiant užkirsti kelią balsavimui dėl priemonių, kurioms senatorius nepritaria.

Parašykite komentarą