Dvisektoris

Dvisektorė yra tiesė, atkarpa arba spindulys, kuris kitą tiesę, atkarpą arba spindulį dalija į dvi lygias dalis. Dvi dalys vadinamos tiesės atkarpos, segmento arba spindulio pusėmis.

Ar bisektrisė visada yra 90 laipsnių?

Ne, bisektričė ne visada yra 90 laipsnių. Dvisektoris – tai linija, spindulys arba atkarpa, kuri dalija ką nors į dvi lygias dalis. Taigi, jei daiktas nėra simetriškas, jo bisektrisė nebus 90 laipsnių.

Kas yra tiesės bisektrisė?

Tiesės bisektričė – tai tiesė, dalijanti tiesę į dvi lygias dalis.

Ar bisektrisė reiškia lygias?

Ne, kampo bisektričė nebūtinai lygi kitiems dviem kampams, kurie sudaro kampą. Kampo bisektričė – tai linija, dalijanti kampą į du lygius kampus.

Kaip perskirti kampą?

Norint perskirti kampą, reikia rasti tašką, kuris dalija kampą į dvi lygias dalis. Norint tai padaryti, pirmiausia reikia nubrėžti liniją per kampą. Tada reikia rasti tiesės vidurio tašką. Tai yra taškas, kuris kerta kampą.

Parašykite komentarą