Efektyvus

Terminas „veiksmingas“ reiškia kažką, kas gali duoti pageidaujamą arba numatytą rezultatą. Tai, kas veiksminga, paprastai gali duoti reikšmingą arba pageidaujamą rezultatą ir dažnai laikoma sėkmingu arba naudingu dalyku. Yra kelios pagrindinės savybės, kurios paprastai siejamos su efektyvumu:

– Efektyvumas: Tai, kas yra veiksminga, paprastai gali laiku ir efektyviai pasiekti norimą rezultatą. Tai reiškia, kad ji gali pasiekti savo tikslą nešvaistydama laiko ir išteklių.

– Tam, kad kažkas būtų veiksmingas, jis turi nuolat duoti numatytą rezultatą. Tai reiškia, kad ji turi būti pajėgi duoti norimą rezultatą nepriklausomai nuo aplinkybių ar situacijos.

– Patikimumas: Tai, kas veiksminga, paprastai yra patikima, t. y. galima pasikliauti, kad bus pasiektas norimas rezultatas. Tai reiškia, kad nėra tikėtina, jog jis žlugs arba duos nepageidaujamą rezultatą.

Koks yra veiksmingas pavyzdys?

Efektyvus pavyzdys galėtų būti situacija, kai asmuo sugeba laiku ir veiksmingai pasiekti savo tikslus. Tai būtų galima padaryti užtikrinant, kad visi būtini veiksmai būtų atliekami organizuotai, ir turint aiškų veiksmų planą. Taip pat svarbu gebėti prisitaikyti prie pokyčių, kurie gali atsirasti pakeliui, kad vis tiek būtų galima pasiekti norimą rezultatą.

Kaip dar kitaip galima pavadinti veiksmingas ir efektyvus?

Žodžiai „efektyvus“ ir „veiksmingas“ dažnai vartojami pakaitomis, tačiau tarp jų yra subtilus skirtumas. Efektyvus reiškia kažką, kas duoda norimą rezultatą, o veiksmingas reiškia kažką, kas norimam rezultatui pasiekti naudoja mažiausiai išteklių.

Taigi, tikslesnis žodis efektyvus būtų „rezultatyvus“, o tikslesnis žodis veiksmingas – „efektyvus“.

Ką reiškia labai veiksmingas?

Būdvardį „efektyvus“ galima apibrėžti kaip „duodantis pageidaujamą arba numatytą rezultatą.“ Kai žodis „efektyvus“ vartojamas asmeniui apibūdinti, jis paprastai reiškia, kad asmeniui gerai sekasi siekti savo tikslų. Žodis „labai“ vartojamas norint pabrėžti, kad asmeniui labai gerai sekasi siekti savo tikslų. Todėl frazė „labai efektyvus“ reiškia, kad asmeniui labai gerai sekasi siekti savo tikslų.

Koks yra kitas žodis, reiškiantis veiksmingas?

Kitas žodis, reiškiantis veiksmingas, yra efektyvus.

Parašykite komentarą