Egzogeninis

Egzogeninis reiškia kažką, kas nėra nulemta nagrinėjamo dalyko ar su juo nesusiję. Kitaip tariant, tai yra išorinė įtaka arba veiksnys.

Egzogeniniai kintamieji – tai kintamieji, kurių nekontroliuoja eksperimentatorius arba tyrėjas. Tai išoriniai veiksniai, kurie gali turėti įtakos tyrimo rezultatams.

Dažniausi egzogeninių kintamųjų pavyzdžiai yra orai, ekonominės sąlygos ir socialiniai veiksniai.

Kas yra endogeninio sakinio priešingybė?

Priešingas endogeniniam yra egzogeninis.

Kuo skiriasi endogeninis ir egzogeninis?

Endogeniniai kintamieji – tai kintamieji, kuriuos lemia tiriama sistema, o egzogeniniai kintamieji – tai kintamieji, kurie nustatomi už sistemos ribų. Kitaip tariant, endogeninius kintamuosius lemia pati sistema, o egzogeninius kintamuosius lemia už sistemos ribų esantys veiksniai.

Pagrindinis skirtumas tarp endogeninių ir egzogeninių kintamųjų yra tas, kad endogeniniai kintamieji yra kontroliuojami sistemos, o egzogeniniai – ne. Tai reiškia, kad endogeninių kintamųjų pokyčius sistema gali valdyti arba kontroliuoti, o egzogeninių kintamųjų pokyčių – ne.

Kitas esminis skirtumas yra tas, kad endogeniniai kintamieji dažnai yra svarbesni už egzogeninius kintamuosius siekiant suprasti, kaip sistema veikia. Taip yra todėl, kad endogeninius kintamuosius lemia pati sistema, o egzogeninių kintamųjų – ne. Dėl to endogeninių kintamųjų pokyčiai gali padėti suprasti, kaip veikia sistema, o egzogeninių kintamųjų pokyčiai – ne.

Koks yra egzogeninio veiksnio pavyzdys?

Egzogeninis kintamasis yra kintamasis, kuriam kiti modelio kintamieji nedaro įtakos. Pavyzdžiui, ekonomikos augimo modelyje tokie veiksniai kaip gyventojų skaičiaus augimas arba technologiniai pokyčiai būtų egzogeniniai kintamieji.

Kas yra egzogeninis sinonimas?

Egzogeninis sinonimas – tai žodis arba frazė, turinti tą pačią reikšmę kaip ir kitas tos pačios kalbos žodis arba frazė. Pavyzdžiui, žodis „egzogeninis“ yra žodžio „išorinis“ sinonimas.“

Parašykite komentarą