Egzoterminė reakcija

Cheminė reakcija priskiriama prie egzoterminių, jei jos metu išsiskiria energija šilumos pavidalu. Tai galima pastebėti kaip reaguojančių medžiagų arba aplinkos temperatūros padidėjimą. Egzoterminės reakcijos paprastai būna labai egzoterminės, t. y. jų metu išsiskiria didelis šilumos kiekis.

Apskritai egzoterminės reakcijos vyksta aukštoje temperatūroje ir esant mažam slėgiui, nes atvirkštinė reakcija yra endoterminė ir jai vykti reikia energijos.

Kas vadinama endotermine reakcija?

Endoterminė reakcija – tai cheminė reakcija, kuri sugeria energiją iš aplinkos. Absorbuota energija įgauna šilumos pavidalą, todėl padidėja sistemos temperatūra.

Kokie yra 5 egzoterminės reakcijos pavyzdžiai?

1. iškastinio kuro deginimas

2. amonio nitrato skilimas

3. magnio degimas deguonyje

4. geležies rūdijimas

5. etilendiamino hidrolizė

Koks yra egzoterminės reakcijos pavyzdys?

Egzoterminė reakcija yra cheminė reakcija, kurios metu išsiskiria energija šilumos pavidalu. Egzoterminės reakcijos priešingybė yra endoterminė reakcija, kuri sugeria šilumą.

Vienas iš egzoterminės reakcijos pavyzdžių yra iškastinio kuro deginimas. Deginant anglis, naftą ar gamtines dujas, vykstant cheminei reakcijai išsiskiria šiluma. Ši šiluma gali būti naudojama elektros energijai gaminti arba varikliams maitinti.

Kitas egzoterminės reakcijos pavyzdys – geležies rūdijimas. Kai geležis oksiduojasi, vykstant cheminei reakcijai išsiskiria šiluma. Dėl šios šilumos geležis gali tapti pakankamai karšta, kad sukeltų gaisrą.

Kas yra egzoterminė ir endoterminė reakcija?

Egzoterminės reakcijos – tai cheminės reakcijos, kurių metu energija išsiskiria šilumos pavidalu. Endoterminės reakcijos – tai cheminės reakcijos, kurios absorbuoja energiją šilumos pavidalu.

Parašykite komentarą