Eklakas

Eclac – tai akronimas, reiškiantis Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonominę komisiją. Ši Jungtinių Tautų institucija yra atsakinga už Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skatinimą ir regioninio bendradarbiavimo šiais klausimais forumą. „Eclac“ būstinė yra Santjage, Čilėje.

Ar Čilė priklauso Jungtinėms Tautoms?

Taip, Čilė yra Jungtinių Tautų narė. Čilė yra JT narė nuo pat jos įkūrimo 1945 m. ir šiuo metu yra viena iš penkių nuolatinių JT narių.

Kiek šalių priklauso ECLAC?

ECLAC, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonominę komisiją, sudaro 33 šalys narės.

Kodėl buvo sukurta ECLAC?

ECLAC, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonominė komisija, buvo įsteigta 1948 m. kaip Jungtinių Tautų regioninė komisija. Pagrindinis jos tikslas – prisidėti prie regiono ekonominio ir socialinio vystymosi atliekant mokslinius tyrimus, analizę ir teikiant politines rekomendacijas.

Komisija buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo, kai Lotynų Ameriką ištiko ekonominė krizė. Regionas buvo labai priklausomas nuo žaliavų ir žemės ūkio produktų, kurių paklausa karo metu buvo didelė, eksporto. Tačiau pasibaigus konfliktui šio eksporto paklausa smarkiai sumažėjo, todėl Lotynų Amerikoje prasidėjo gilus nuosmukis.

Reaguodama į tai, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja įsteigė ECLAC, kad skatintų ekonominį bendradarbiavimą ir vystymąsi regione. Komisijai taip pat buvo pavesta rengti tyrimus ir ataskaitas apie regiono ekonomiką ir socialines sąlygas.

Per pastaruosius 70 metų ECLAC atliko svarbų vaidmenį formuojant Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonominę ir socialinę politiką. Komisija padėjo sukurti socialinės apsaugos sistemas, skatinti ekonomikos augimą ir mažinti skurdą regione.

Ką reiškia ECLAC?

Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono ekonominė komisija (ECLAC) yra Jungtinių Tautų regioninė komisija, kuriai priklauso 33 valstybės narės. Jos būstinė yra Santjage, Čilėje.

Parašykite komentarą