Ekologinis draustinis

Ekologinis draustinis – tai saugoma teritorija, kuri tvarkoma siekiant konkretaus tikslo – išsaugoti biologinę įvairovę ir kitas gamtos vertybes. Ekologiniai draustiniai paprastai kuriami siekiant apsaugoti retas ar nykstančias rūšis, apsaugoti konkrečias buveines arba išlaikyti reprezentatyvią ekosistemos imtį.

Ekologiniai draustiniai paprastai būna pakankamai dideli, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį retų ar nykstančių rūšių populiacijų išlikimą arba apsaugoti didelius buveinių plotus. Jos gali būti visiškai natūralios arba jose gali būti ir natūralių, ir dirbtinių elementų.

Ekologinių draustinių yra visose pasaulio dalyse, juos valdo įvairios organizacijos, įskaitant vyriausybes, nevyriausybines organizacijas ir privačius žemės savininkus.

Kokia ekologinio rezervato nauda?

Ekologinis draustinis – tai žemės plotas, skirtas laukinei gamtai ir gamtos ištekliams išsaugoti. Ekologiniai draustiniai dažnai steigiami siekiant apsaugoti retas ar nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis arba išsaugoti ekosistemą, kuriai gresia pavojus. Ekologiniai draustiniai taip pat gali būti steigiami mokslinių tyrimų tikslais arba siekiant suteikti visuomenei švietimo galimybių.

Kas lemia ekologinį deficitą?

Yra daug ekologinio deficito priežasčių, tačiau dažniausiai jį sukelia žmogaus veikla. Miškų kirtimas, žemės ūkis ir urbanizacija yra pagrindiniai ekologinio deficito veiksniai. Dėl šios veiklos dažnai nyksta buveinės ir jos fragmentuojamos, todėl gali sumažėti ekosistemų gebėjimas tinkamai funkcionuoti. Be to, tarša ir klimato kaita taip pat gali sukelti ekologinį deficitą.

Kas yra ekologinis deficitas, o kas – rezervatas?

Ekologinis deficitas – tai skirtumas tarp išteklių, kuriuos ekosistema gali suteikti, ir išteklių, kuriuos iš tikrųjų naudoja tos ekosistemos organizmai, kiekio. Ekologinis rezervas – tai išteklių kiekis, kurį ekosistema gali suteikti neišsenkant.

Kaip galime rezervuoti ekosistemą?

Yra keletas būdų, kaip rezervuoti ekosistemą. Vienas iš būdų – atidėti žemę išsaugojimo tikslams. Ši žemė gali būti naudojama parkams, gamtos rezervatams ar kitoms saugomoms teritorijoms. Kitas būdas rezervuoti ekosistemą – tvariai tvarkyti žemę ir išteklius. Tai galima pasiekti taikant tausojančią žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės praktiką.

Parašykite komentarą