Ekskomunikuoti

Ekskomunikuotasis – tai terminas, vartojamas apibūdinti asmeniui, pašalintam iš bažnyčios ar religinės organizacijos narių. Ekskomunikacija paprastai taikoma už rimtus nusižengimus, pavyzdžiui, ereziją, apostaziją ar amoralų elgesį. Ekskomunikuotieji paprastai yra atstumiami bendruomenės ir gali būti baudžiami kitomis bausmėmis, pvz., draudimu dalyvauti sakramentuose.

Koks yra ekskomunikos pavyzdys?

Katalikų Bažnyčia ekskomuniką apibrėžia kaip „gydomąją bausmę“, kuria siekiama, kad asmuo vėl atgailautų ir dalyvautų Bažnyčios veikloje. Tai nėra skirta kaip bausmė. Ekskomunikuotas asmuo vis dar laikomas kataliku, tačiau jam draudžiama dalyvauti kai kuriuose arba visuose Bažnyčios sakramentuose ir veikloje.

Kodėl bažnyčios ekskomunikuoja?

Bažnyčios ekskomunikuoja žmones dėl įvairių priežasčių. Dažniausia priežastis yra erezija arba įsitikinimų, prieštaraujančių Bažnyčios mokymui, laikymasis. Kitos priežastys: svetimavimas, apostazė (pasitraukimas iš bažnyčios) ir sunkūs nusikaltimai.

Ekskomunikacija yra rimtas dalykas ir turi būti kraštutinė priemonė. Jis skirtas atgrasyti, paskatinti asmenį atgailauti ir nusigręžti nuo savo kelio. Ekskomunikacija nėra skirta visam laikui, ir dauguma bažnyčių leidžia, kad asmuo vėl būtų sugrąžintas, jei atgailauja ir nusigręžia nuo savo kelio.

Kas yra ekskomunikuoti sinonimas?

Žodis „ekskomunikuoti“ reiškia ištremti arba atkirsti nuo bendravimo, paprastai kaip religinę ar socialinę bausmę. Žodžio „ekskomunikuoti“ sinonimas būtų „išvaryti“, „išstumti“ arba „ištremti“.

Kas atsitinka, jei jus ekskomunikuoja?

Jei esate ekskomunikuotas, nebesate Katalikų Bažnyčios narys. Tai reiškia, kad nebegalite dalyvauti sakramentuose ir jums neleidžiama priimti Komunijos. Jums taip pat neleidžiama būti krikštatėviu ar globėju per katalikiškas krikštynas ar vestuves.

Parašykite komentarą