Eksperimentinė psichologija

Eksperimentinė psichologija yra mokslo disciplina, tirianti psichologinį poveikį, kurį sukelia eksperimentinės manipuliacijos psichologiniais kintamaisiais. Kitaip tariant, tai yra tyrimas, kaip psichologiniai veiksniai veikia elgesį.

Eksperimentiniai psichologai naudoja įvairius metodus protui ir elgesiui tirti, įskaitant eksperimentus, apklausas ir stebėjimą. Siekdami suprasti pagrindinius elgesio mechanizmus, jie taip pat gali naudoti kitų sričių, pavyzdžiui, neurobiologijos, metodus.

Eksperimentinės psichologijos specialistai paprastai dirba universitetų psichologijos fakultetuose, tačiau gali dirbti ir ligoninėse, klinikose ar kitose mokslinių tyrimų įstaigose.

Koks yra eksperimentinio tyrimo pavyzdys?

Eksperimentinis tyrimas – tai tyrimas, kurio metu tyrėjas manipuliuoja vienu ar keliais nepriklausomais kintamaisiais ir matuoja šių manipuliacijų poveikį vienam ar keliems priklausomiems kintamiesiems. Eksperimentiniais tyrimais tikrinamos hipotezės apie priežasties ir pasekmės ryšius.

Ką veikia eksperimentinė psichologija?

Eksperimentinės psichologijos specialistai, tyrinėdami žmonių elgesį, taiko mokslinį metodą. Jie atlieka eksperimentus, kad patikrintų hipotezes apie tai, kaip veikia protas. Šių eksperimentų rezultatai gali būti naudojami kuriant teorijas apie tai, kaip veikia protas, ir kuriant taikomąsias programas, kurios pagerina žmonių gyvenimą.

Kokios yra eksperimentinės psichologijos rūšys?

Yra penkios pagrindinės eksperimentinės psichologijos rūšys: pažintinė, raidos, socialinė, asmenybės ir klinikinė.

Kognityvinė psichologija daugiausia dėmesio skiria psichikos procesams, tokiems kaip atmintis, dėmesys, suvokimas ir kalba. Vystymosi psichologija tiria, kaip žmonės keičiasi ir auga per visą gyvenimą. Socialinė psichologija tiria, kaip žmonės sąveikauja tarpusavyje ir kokią įtaką jiems daro socialiniai veiksniai. Asmenybės psichologija tiria žmonių skirtumus pagal jų asmenybės bruožus. Klinikinė psichologija taiko psichologijos principus psichikos sutrikimams diagnozuoti ir gydyti.

Kas yra eksperimentinė psichologija paprastais žodžiais?

Eksperimentinė psichologija – tai mokslinė disciplina, tirianti žmonių ir gyvūnų elgesį. Eksperimentinės psichologijos tikslas – suprasti elgesio priežastis ir pasekmes. Eksperimentinės psichologijos specialistai elgesiui tirti naudoja įvairius metodus, įskaitant eksperimentus, apklausas ir stebėjimą.

Parašykite komentarą