Elektros grandinė

Elektros grandinė yra kelias, kuriuo gali eiti elektros srovė. Jį paprastai sudaro du ar daugiau elektrinių komponentų, tokių kaip rezistoriai, kondensatoriai, induktoriai ir (arba) tranzistoriai, sujungti laidžiais laidais ar kitomis laidžiomis medžiagomis.

Srovė grandinėje teka iš teigiamo maitinimo šaltinio gnybto į neigiamą gnybtą. Tada jis grįžta į teigiamąjį terminalą ir užbaigia grandinę. Srovė grandine gali tekėti bet kuria kryptimi, tačiau įprastai srovė teka iš teigiamos į neigiamą.

Srovės stiprumą grandinėje lemia grandinės sudedamųjų dalių varža ir maitinimo šaltinio įtampa. Srovės kiekį, kuris gali tekėti grandine, riboja grandinės galingumas.

Elektros grandinės gali būti atviros arba uždaros. Uždara grandinė yra tokia, kurioje srovė gali laisvai tekėti iš teigiamo į neigiamą elektros energijos šaltinio gnybtą. Atvira grandinė – tai grandinė, kurioje srovė negali laisvai tekėti tarp maitinimo šaltinio gnybtų.

Grandinės taip pat gali būti skirstomos į nuosekliąsias arba lygiagrečiąsias. Nuoseklioji grandinė – tai grandinė, kurioje komponentai yra sujungti vienas po kito, todėl srovė gali tekėti tik vienu keliu. Lygiagrečioji grandinė – tai grandinė, kurioje komponentai sujungti vienas šalia kito, todėl srovė gali tekėti daugiau nei vienu keliu.

Kas yra grandinėje?

Grandinė – tai kelias, kuriuo elektronai gali tekėti ir sukurti srovę. Ją paprastai sudaro laidžios medžiagos, pavyzdžiui, metaliniai laidai arba puslaidininkinės medžiagos, pavyzdžiui, legiruotas silicis.

Kas yra elektros grandinė, pateikite pavyzdį?

Elektros grandinė yra uždara grandinė, kuria gali tekėti elektros srovė. Paprastas elektros grandinės pavyzdys yra elektros lemputė ir baterija. Akumuliatorius tiekia elektros energiją lemputei, o lemputė skleidžia šviesą.

Kodėl ji vadinama grandine?

Grandinė – tai elektros sistema, kuria elektros srovė teka nenutrūkstama grandine. Šis terminas kilęs iš lotyniško žodžio circa, reiškiančio ratą, kuris reiškia „aplink.“

Kokios yra 3 elektros grandinių rūšys?

1. Nuosekliosios grandinės

2. Lygiagrečios grandinės

3. Kombinuotosios grandinės

Parašykite komentarą