Elipsė

Elipsė (daugiskaita: elipsės) – skyrybos ženklas, sudarytas iš trijų taškų. Jis vartojamas norint nurodyti praleidimą tekste arba padaryti pauzę siekiant dramatinio ar retorinio efekto. Kai sakinio pabaigoje rašoma elipsė, ji paprastai vartojama norint nurodyti, kad sakinys nukeliamas į tylą (pvz.g., „Ji nieko nesakė, tik žiūrėjo į jį su siaubo išraiška ir…elipsė“).

Elipsės taip pat gali būti vartojamos sakinyje, paprastai siekiant parodyti pauzę ar dvejojimą (pvz.g., „Nežinau, ką apie tai galėčiau pasakyti…elipsė“). Šiuo atveju prieš elipsę ir po jos paprastai rašomas tarpas.

Kai elipsė vartojama teksto daliai praleisti, ji paprastai žymima laužtiniais skliaustais arba skliausteliais (e.g., „[…]“ arba „(…)“).

Kokios yra 3 elipsės rūšys?

Trys elipsės rūšys: žodžių praleidimas, ženklų praleidimas ir sakinių praleidimas.

Ar elipsės yra 3 ar 4 taškai?

Elipsė iš tikrųjų yra trys taškai (…) arba keturi taškai (….), priklausomai nuo to, kaip jis vartojamas. Kai elipsė vartojama praleidimui reikšti, ji yra trys taškai; kai ji vartojama pauzei reikšti, ji yra keturi taškai.

Kaip vadinami 3 taškai?

Trys taškai vadinami elipsėmis.

Ką reiškia elipsė tekste?

Elipsė yra trys taškai (…) naudojamas praleidimui tekste nurodyti. Elipsės dažniausiai naudojamos žodžiams sakinio viduryje praleisti, tačiau jos taip pat gali būti naudojamos žodžiams sakinio pradžioje ar pabaigoje praleisti.

Parašykite komentarą