Emblema

Emblema – tai grafinis objekto, sąvokos ar idėjos atvaizdas. Emblemą paprastai sudaro atvaizdas arba simbolis ir šūkis arba devizas. Emblemos dažnai naudojamos kaip logotipai, todėl jos yra vaizdinio kalambūro forma.

Terminas „emblema“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „emblema“, kuris reiškia „užrašas, simbolis arba ženklelis“. Emblemos dažnai siejamos su heraldika ir herbais.

Kurie žodžiai reiškia tą patį, ką ir emblema?

Kai kurie žodžiai, turintys panašią reikšmę į žodį „emblema“, yra šie: simbolis, ženkliukas, herbas ir insignija.

Kokios yra emblemų rūšys?

Yra trys plačios emblemų rūšys: nacionalinės, valstybinės ir organizacinės.

Nacionalinės emblemos – tai simboliai, kurie reprezentuoja visą šalį. Dažniausiai pasitaikančios nacionalinės emblemos yra vėliavos, tačiau šalys gali turėti ir kitų simbolių, pavyzdžiui, nacionalinį himną, nacionalinį gyvūną ar paukštį.

Valstybinės emblemos – tai simboliai, kuriais žymima tam tikra šalies valstija ar provincija. Valstijų emblemos dažnai būna panašios į nacionalines emblemas, tačiau gali būti būdingos valstybės istorijai ar kultūrai.

Organizacijų emblemos – tai simboliai, kuriais žymima tam tikra organizacija, pavyzdžiui, įmonė, mokykla ar karinis dalinys. Organizacijų emblemose dažnai naudojami organizacijos istorijos ar misijos elementai.

Kokia yra emblemos paskirtis?

Emblema – tai simbolis, naudojamas kam nors kitam reikšti. Emblemos dažnai naudojamos organizacijoms, šalims ar kitoms žmonių grupėms reprezentuoti.

Ar „EmblemHealth“ veikia tik Niujorke?

EmblemHealth yra sveikatos draudimo bendrovė, įsikūrusi Niujorke. Tačiau bendrovė siūlo sveikatos draudimo planus ir kitose valstijose.

Parašykite komentarą