Embrace

Žodis „apkabinti“ gali būti vartojamas kaip veiksmažodis, reiškiantis ką nors apkabinti ar priglausti, arba kaip daiktavardis, reiškiantis apkabinimą ar priglaudimą. Tai taip pat metafora, reiškianti pritarti ar palaikyti ką nors visa širdimi.

Ar apkabinti reiškia meilę?

Ne, apkabinti nereiškia mylėti. Apglėbti – tai laikyti ką nors ar ką nors arti, paprastai rankomis. Meilė – tai gilus prieraišumo jausmas.

Ką reiškia visiškai ką nors priimti?

Visiškai priimti ką nors reiškia visiškai ir be išlygų tai priimti. Tai reiškia nuoširdžiai tuo tikėti ir būti visiškai atsidavusiam. Tai reiškia būti atviram, priimti jį visa širdimi.

Koks yra žodžio apkabinti sinonimas?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip „siuvinėjimas“, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi:

-Apimantis

-Įtraukiantys

-Visa apimantis

-Viskas įskaičiuota

Kaip priimti žmogų?

Apglėbti ką nors reiškia stipriai apkabinti, paprastai rankomis. Dažnai tai daroma kaip prisirišimo, meilės ar dėkingumo ženklas.

Parašykite komentarą