Emitentas

Emitentas – tai subjektas, kuris kuria, registruoja ir parduoda vertybinius popierius. Vertybiniai popieriai gali būti skolos, pavyzdžiui, obligacijos, arba nuosavybės, pavyzdžiui, akcijos, formos. Emitentas yra atsakingas už informacijos apie vertybinį popierių teikimą potencialiems investuotojams ir užtikrina, kad vertybiniais popieriais būtų prekiaujama reguliuojamoje biržoje.

Emitentas turi būti įregistruotas Vertybinių popierių ir biržos komisijoje (SEC) ir atitikti visus galiojančius vertybinių popierių įstatymus. Emitentas taip pat turi turėti galiojantį pripažintos reitingų agentūros suteiktą kredito reitingą.

Emitento kredito reitingas yra svarbus veiksnys nustatant palūkanų normą, kurią emitentas turės mokėti už savo skolą. Aukštesnis kredito reitingas rodo, kad emitentas yra mažiau rizikingas, todėl galės skolintis už mažesnę palūkanų normą.

Emitento kredito reitingui įtakos gali turėti ir išleidžiamo vertybinio popieriaus rūšis. Pavyzdžiui, obligacijas išleidžianti bendrovė paprastai laikoma mažiau rizikinga nei akcijas išleidžianti bendrovė.

Emitento kredito reitingui taip pat gali turėti įtakos verslo, kuriuo užsiima emitentas, rūšis. Pavyzdžiui, komunalinių paslaugų bendrovė paprastai laikoma mažiau rizikinga nei biotechnologijų bendrovė.

Emitento kredito reitingui įtakos gali turėti ir šalis, kurioje yra emitentas. Pavyzdžiui, išsivysčiusių šalių emitentai paprastai laikomi mažiau rizikingais nei besivystančių šalių emitentai.

Kas yra emitentas ir turėtojas?

Emitentas yra šalis, kuri sukuria ir parduoda vertybinį popierių, o turėtojas yra šalis, kuriai vertybinis popierius priklauso.

Kas yra emitentas ir įgijėjas?

Vykdant kredito kortelių operacijas, emitentas yra finansų įstaiga, kuri išdavė kredito kortelę kortelės turėtojui. Įsigyjančioji įmonė yra finansų įstaiga, sudariusi sutartį su prekybininku dėl kredito kortelių operacijų tvarkymo.

Ką reiškia emitento pavadinimas?

Emitento pavadinimas – tai sertifikatą išduodančios organizacijos pavadinimas. Išdavėjo pavadinimas paprastai būna įtrauktas į patį sertifikatą ir gali būti naudojamas sertifikato autentiškumui patikrinti.

Kas yra obligacijos emitentas?

Obligacijos emitentas yra subjektas, kuris sukuria ir parduoda obligaciją. Emitentas paprastai yra vyriausybinis subjektas arba korporacija. Emitentas yra atsakingas už palūkanų mokėjimus obligacijų turėtojams ir už pagrindinės obligacijos sumos grąžinimą suėjus jos terminui.

Parašykite komentarą