Empiriniai duomenys

Empirinis reiškia informaciją, kuri yra pagrįsta stebėjimu arba patirtimi. Tokio pobūdžio informacija gaunama ne iš teorijos ar spėjimų, o iš tiesioginio stebėjimo ar patirties. Empiriniai duomenys dažnai naudojami moksliniuose tyrimuose, siekiant patvirtinti arba paneigti hipotezę.

Empiriniai duomenys pasižymi tuo, kad yra tikslūs ir tikslūs. Be to, jis yra objektyvus, t. y. jam neturi įtakos asmeniniai išankstiniai nusistatymai ar nuomonės. Empirinius įrodymus dažnai galima patikrinti, t. y. juos gali pakartoti arba patikrinti kiti tyrėjai.

Kokie yra 2 empirinių įrodymų pavyzdžiai?

Empiriniai įrodymai apibrėžiami kaip įrodymai, pagrįsti stebėjimu ar patirtimi. Tai reiškia, kad ją galima tiesiogiai stebėti ir išmatuoti, o ne pagrįsti teorija ar nuomone.

Yra daug įvairių empirinių įrodymų rūšių, tačiau dvi iš labiausiai paplitusių yra kiekybiniai ir kokybiniai duomenys.

Kiekybiniai duomenys – tai duomenys, kuriuos galima išreikšti skaičiais, ir jie dažnai naudojami tokiems dalykams, kaip dažnumas, ar kiek žmonių yra paveikti kokio nors dalyko. Pavyzdžiui, jei tyrinėtumėte naujo vaisto poveikį širdies ligoms, galėtumėte rinkti duomenis apie tai, kiek žmonių, vartojusių vaistą, per tam tikrą laikotarpį susirgo širdies ligomis. Šie duomenys būtų kiekybiniai.

Kokybiniai duomenys – tai duomenys, kurių negalima išreikšti skaičiais, ir jie dažnai naudojami tokiems dalykams, kaip žmonių, vartojančių naują vaistą, gyvenimo kokybė, apibūdinti. Pavyzdžiui, jei tyrinėtumėte naujo vaisto poveikį širdies ligoms, galėtumėte rinkti duomenis apie tai, kaip vaistas paveikė žmonių gebėjimą atlikti kasdienę veiklą arba kaip jie jautėsi emociškai. Šie duomenys būtų kokybiniai.

Kas yra empirinis pavyzdys?

Empirinis pavyzdys – tai pavyzdys, pagrįstas stebėjimu arba patirtimi.

Kas yra priešinga empirikai?

Empirinio priešingybė yra teorinis. Teorinės žinios grindžiamos samprotavimais ir dedukcija, o ne stebėjimu ir eksperimentu.

Kas yra empirinis sinonimas?

Nėra nė vieno žodžio, kuris būtų tobulas žodžio „empirinis“ sinonimas, tačiau yra keletas žodžių, kurie yra artimi:

1. Stebėjimo: pagrįstas tuo, kas stebima, o ne teorija ar spėliojimais.

2. Eksperimentinis: pagrįstas eksperimentais ir stebėjimais, o ne teorija ar spėliojimais.

3. Klinikinis: pagrįstas stebėjimu ir pacientų gydymu, o ne teorija ar spėliojimais.

4. Praktinis: pagrįstas praktine patirtimi, o ne teorija ar spėliojimais.

Parašykite komentarą