Enciklika

Enciklika – tai popiežiaus laiškas, skirtas Katalikų Bažnyčios vyskupams. Enciklikose paprastai išdėstomas popiežiaus požiūris į teologiją, moralę ir socialinius klausimus.

Kaip dar kitaip vadinama enciklika?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip „enciklika“, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi. „popiežiaus bulė“ – tai terminas, reiškiantis oficialų popiežiaus dekretą ar laišką, o „ediktas“ – tai terminas, reiškiantis oficialų valdovo ar kitos valdžios institucijos paskelbtą potvarkį ar dekretą. „Manifestas“ yra terminas, reiškiantis viešą principų ar ketinimų pareiškimą, o „pareiškimas“ yra terminas, reiškiantis oficialų ar oficialų pareiškimą.

Kiek yra enciklikų?

Vatikano duomenimis, nuo 1740 m. popiežiai iš viso paskelbė 88 enciklikas.

Kas rašo enciklikas?

Enciklika – tai popiežiaus parašytas laiškas, skirtas Katalikų Bažnyčios vyskupams. Enciklikose paprastai sprendžiami svarbūs bažnytinės doktrinos ar moralės klausimai.

Kokios yra 3 popiežiaus Pranciškaus enciklikos?

1. Lumen Fidei (Tikėjimo šviesa)

2. Evangelii Gaudium (Evangelijos džiaugsmas)

3. Laudato Si’ (Garbė Tau)

Parašykite komentarą