Endokultūracija

Endokultūracija – tai procesas, kurio metu asmuo ar grupė perima kitos grupės, kuriai jie priklauso, kultūrą. Tai viena iš akultūracijos, kuri yra platesnis kultūrinių pokyčių procesas, vykstantis grupėms susidūrus tarpusavyje, formų. Endokultūrizacija paprastai vartojama apibūdinti dominuojančios kultūros perėmimą iš mažumos grupės, pavyzdžiui, imigrantų ar vietinių gyventojų. Terminas taip pat gali būti vartojamas apibūdinti procesui, kurio metu asmuo ar grupė perima kitos grupės, kuriai priklauso, kultūrą, pavyzdžiui, kai asmuo persikelia iš vienos šalies į kitą.

Kas yra akultūracija sociologijoje?

Pagal sociologinį apibrėžimą akultūracija – tai socialinių, psichologinių ir kultūrinių pokyčių procesas, vykstantis dėl kontakto tarp skirtingų kultūrų žmonių grupių. Šis terminas taip pat gali reikšti akultūracijos poveikio atskiriems asmenims ir grupėms tyrimą.

Egzistuoja keli skirtingi požiūriai į akultūraciją. Labiausiai paplitęs yra asimiliacinis požiūris, pagal kurį daroma prielaida, kad dėl skirtingų kultūrų kontakto su jomis susiję asmenys ir grupės taps panašesni. Tai gali atsitikti perimant naujas vertybes ir elgseną arba dėl santuokų ir kitų socialinės sąveikos formų.

Kitas požiūris – segregacinis požiūris, pagal kurį daroma prielaida, kad dėl skirtingų kultūrų kontakto atitinkami asmenys ir grupės taps labiau atskiri ir skirtingi. Tai gali vykti išlaikant skirtingas kultūrines vertybes ir elgesį arba fiziškai atskiriant skirtingas grupes.

Trečiasis požiūris yra pliuralistinis požiūris, pagal kurį daroma prielaida, kad dėl skirtingų kultūrų kontakto dalyvaujantys asmenys ir grupės išlaikys savo atskiras kultūras ir kartu išmoks bendrauti su kitomis kultūromis ir jas gerbti. Šis metodas dažnai laikomas sėkmingiausiu siekiant skatinti skirtingų grupių darną.

Kokie yra keli akultūracijos pavyzdžiai?

Yra daugybė akultūracijos pavyzdžių, tačiau vieni iš labiausiai paplitusių yra aprangos, kalbos, maisto ir religinių įsitikinimų pokyčiai. Kai skirtingų kultūrų žmonės susiduria vieni su kitais, jie gali keistis arba perimti naujus papročius, kad galėtų geriau bendrauti arba susitapatinti vieni su kitais. Tai gali turėti ir teigiamų, ir neigiamų padarinių, nes kai kurie tradiciniai papročiai gali būti prarasti, o nauji įgyti.

Kodėl inkultūracija yra svarbi?

Inkultūracija – tai procesas, kurio metu žmonės išmoksta savo kultūros vertybių, įsitikinimų ir elgesio. Tai vienas iš svarbiausių būdų, kuriais žmonės mokosi, kaip elgtis savo visuomenėje. Tai taip pat yra vienas iš pagrindinių būdų, kaip kultūros perduodamos iš kartos į kartą.

Inkultūracija yra svarbi, nes padeda žmonėms išmokti, kaip elgtis savo visuomenėje. Ji taip pat padeda žmonėms pažinti savo kultūrą ir jos vertybes. Be to, inkultūracija yra vienas iš pagrindinių būdų, kaip kultūros perduodamos iš kartos į kartą.

Koks yra inkultūracijos sinonimas?

Inkultūracija – tai procesas, kurio metu žmonės perima savo kultūros vertybes, įsitikinimus ir elgseną.

Parašykite komentarą