Endoterminė reakcija

Endoterminė reakcija – tai cheminė reakcija, kurios metu iš aplinkos sugeriama energija šilumos pavidalu. Šio tipo reakcija yra priešinga egzoterminėms reakcijoms, kurių metu energija išsiskiria į aplinką.

Endotermines reakcijas galima pavaizduoti šia chemine lygtimi:

Reaktantai → produktai + energija

Reakcijos metu sugeriama energija paprastai būna šilumos, bet gali būti ir šviesos ar garso pavidalo. Energija sugeriama iš aplinkos ir panaudojama ryšiams tarp reaguojančių medžiagų atomų nutraukti. Tam reikia energijos, todėl reakcija yra endoterminė.

Endoterminės reakcijos dažnai naudojamos šaldomuosiuose kompresuose, kurie naudojami traumoms atvėsinti. Reakcijos pradedamos pažeidus vidinį sandariklį, todėl reagentai susimaišo ir prasideda reakcija. Reakcijos metu susidariusią šilumą sugeria aplinkinis vanduo ir jį atvėsina.

Endoterminės reakcijos taip pat gali būti naudojamos atvirkščiai – šilumos gamybai. Dažnai tai atliekama sumaišant reaguojančias medžiagas inde ir tada greitai atšaldant indą. Dėl staigaus temperatūros pokyčio reaguojančios medžiagos sugeria energiją iš aplinkos, todėl išsiskiria šiluma.

Kuri reakcija yra egzoterminė?

Egzoterminė reakcija – tai reakcija, kurios metu produktai turi mažiau energijos nei reagentai. Kitaip tariant, reakcijos metu produktai prarado energiją.

Kas sukelia endoterminę reakciją?

Endoterminė reakcija – tai cheminė reakcija, kurios metu iš aplinkos sugeriama šiluma. Taip atsitinka, kai reakcijos produktai turi daugiau energijos nei reagentai.

Kas yra endoterminis lengva apibrėžtis?

Endoterminė reakcija – tai reakcija, kuri sugeria šilumą iš aplinkos. Priešingai nei egzoterminė reakcija, kurios metu į aplinką išsiskiria šiluma.

Kokie yra 5 endoterminių reakcijų pavyzdžiai?

1) deginant kurą

2) Druskos ištirpimas vandenyje

3) Ledo tirpimas

4) Vandens virimas

5. Reakcija tarp stiprios rūgšties ir stiprios bazės

Parašykite komentarą