Energijos gamykla

Jėgainė yra pramoninis įrenginys, skirtas elektros energijai gaminti. Elektrinės gali būti hidroelektrinės, dujomis, anglimi, branduolinės arba atsinaujinančiosios. Hidroelektrinėse elektros energijai gaminti naudojamas vanduo, o atominėse elektrinėse elektros energijai gaminti naudojamos branduolinės reakcijos. Anglimis kūrenamose elektrinėse elektrai gaminti deginamos anglys, o dujomis kūrenamose elektrinėse – gamtinės dujos. Atsinaujinančiųjų išteklių elektrinės elektrai gaminti naudoja saulės, vėjo arba geoterminę energiją.

Kokios yra 3 elektrinės?

3 elektrinės: anglių, branduolinė ir hidroelektrinė.

Kokie yra 5 elektrinių tipai?

Penkių tipų elektrinės: branduolinė, anglių, gamtinių dujų, hidroelektrinė ir atsinaujinančioji. Kiekviena elektrinės rūšis turi savų privalumų ir trūkumų.

Atominės elektrinės yra labai efektyvios, tačiau joms reikia daug pradinių investicijų ir jos gali būti pavojingos. Anglies elektrinės yra mažiau efektyvios nei atominės elektrinės, tačiau jas statyti ir eksploatuoti yra pigiau. Gamtinių dujų elektrinės yra efektyviausios iš trijų iškastinio kuro elektrinių, tačiau joms reikia patikimo gamtinių dujų šaltinio. Hidroelektrinės yra labai efektyvios ir jų eksploatavimo sąnaudos nedidelės, tačiau joms reikia daug vandens ir jos gali turėti neigiamą poveikį aplinkai. Atsinaujinančios energijos elektrinės, pavyzdžiui, saulės ir vėjo, tampa vis ekonomiškesnės ir nedaro didelio poveikio aplinkai, tačiau joms reikia daug žemės.

Kas yra elektrinė ir kaip ji veikia?

Jėgainė – tai įrenginys, kuriame viena energijos rūšis paverčiama kita, dažniausiai elektros energija. Elektrinės paprastai statomos netoli energijos šaltinio, pavyzdžiui, užtvankos, upės ar ežero. Tada energija naudojama elektros energijai gaminti.

Yra kelių tipų elektrinės, kurių kiekviena naudoja skirtingą energijos šaltinį. Labiausiai paplitusios šios elektrinių rūšys: hidroelektrinės, anglimi kūrenamos, branduolinės ir saulės elektrinės.

Hidroelektrinėse elektrai gaminti naudojamas vanduo. Vanduo paprastai saugomas užtvankoje ir išleidžiamas, kai jo reikia. Išleidžiamas vanduo suka turbiną, kuri gamina elektros energiją.

Anglimis kūrenamos elektrinės degina anglis, kad pagamintų elektros energiją. Akmens anglis susmulkinama ir sudeginama krosnyje. Degančių anglių šiluma naudojama garams gaminti, kurie suka turbiną ir gamina elektros energiją.

Branduolinėse elektrinėse elektros energijai gaminti naudojamas branduolių dalijimasis. Uranas yra dažniausiai branduolinėse elektrinėse naudojamas kuras. Uranas sodrinamas, o paskui naudojamas reaktoriaus kurui. Reaktoriuje gaminama šiluma, kuri naudojama garams gaminti, o šie suka turbiną ir gamina elektros energiją.

Saulės elektrinėse saulės šviesa paverčiama elektra naudojant saulės baterijas. Saulės kolektoriai paprastai montuojami ant sekimo sistemos, kuri visą dieną seka saulę. Saulės kolektorių pagaminta elektra naudojama elektrinei maitinti.

Kas yra elektrinė ir jos tipai?

Jėgainė arba elektrinė yra pramoninis įrenginys, skirtas elektros energijai gaminti. Jėgaines gali statyti viena bendrovė, kad parduotų elektros energiją komunalinėms įmonėms, arba jos gali būti skirtos naudoti pramoniniam ar komerciniam vartotojui.

Yra kelių tipų elektrinės, pvz:

1. Anglimis kūrenamos elektrinės: Šiose elektrinėse kaip kuro šaltinis naudojamos akmens anglys.

2. Dujomis kūrenamos elektrinės: Šiose elektrinėse kaip kuras naudojamos gamtinės dujos.

3. Atominės elektrinės: Šiose elektrinėse elektros energijai gaminti naudojamas branduolių dalijimasis.

4. Saulės elektrinės: Šiose elektrinėse saulės šviesa paverčiama elektra naudojant saulės baterijas.

5. Vėjo jėgainės: Šiose elektrinėse elektros energijai gaminti naudojamos vėjo turbinos.

Parašykite komentarą