Epigramos

Epigrama – trumpa, dažnai šmaikšti ar humoristinė eilėraščio forma, kurioje paprastai naudojama ironija ar satyra. Epigramų galima rasti literatūros kūriniuose nuo seniausių laikų iki šių dienų, jos dažnai naudojamos kaip priemonė aštriam teiginiui ar kritikai išsakyti.

Kuo skiriasi epigrama nuo aforizmo?

Epigrama – trumpas, protingas ir dažnai humoristinis teiginys. Aforizmas yra glaustas teiginys, kuriuo išreiškiama tiesa arba nuomonė.

Ką reiškia epigramas?

Epigrama yra trumpas, protingas ir dažnai juokingas teiginys ar frazė. Paprastai ji būna šmaikšti ir glausta, gali būti vartojama norint išsakyti mintį arba ką nors ar ką nors prajuokinti.

Kas yra epigrama kalbos figūra?

Epigrama yra trumpas, protingas ir dažnai ironiškas ar sarkastiškas teiginys. Tai vaizdingos kalbos rūšis.

Kuo skiriasi epigrama ir epigrafas?

Epigrama yra trumpas, protingas ir dažnai juokingas teiginys arba eilėraštis. Epigrafas – tai citata arba posakis, dedamas knygos ar skyriaus pradžioje.

Parašykite komentarą