Erezija

Terminas „erezija“ vartojamas apibūdinti tikėjimui ar nuomonei, prieštaraujančiai ortodoksinei religinei doktrinai. Erezija dažnai laikoma rimtu nusikaltimu, nes kvestionuoja religinių vadovų autoritetą ir pagrindinės bažnyčios mokymą. erezijos taip pat gali sukelti susiskaldymą Bažnyčioje, nes žmonės ginčijasi, kurie įsitikinimai yra teisingi.

eretikai dažnai laikomi pavojingais, nes kelia grėsmę bažnyčios stabilumui. Erezija taip pat gali būti naudojama kaip politinė priemonė, siekiant diskredituoti oponentus ir nutildyti kitaminčius. Kai kuriais atvejais už ereziją gali būti baudžiama mirtimi.

Kodėl erezija yra nuodėmė?

Erezija yra nuodėmė, nes ja atmetama krikščionių tikėjimo tiesa. Tai sąmoningas pasirinkimas tikėti tuo, kas prieštarauja Bažnyčios mokymui. Tai yra sunkus nusikaltimas prieš Dievą, nes rodo nepagarbą Jo žodžiui ir Jo Bažnyčios atmetimą.

Kas yra erezija pagal Bibliją?

Graikiškas žodis haeresis Naujajame Testamente vartojamas kalbant apie religines sektas ar susiskaldymus, kartais jis verčiamas kaip erezija.“ 2 Korintiečiams 11, 4 Paulius sako: „Nes jei kas nors ateitų ir skelbtų kitą Jėzų, negu mes skelbėme, arba jei priimtumėte kitokią dvasią, negu priėmėte, arba jei priimtumėte kitokią Evangeliją, negu priėmėte, jūs pakankamai lengvai su tuo susitaikytumėte.“ Čia Paulius įspėja korintiečius dėl netikrų mokytojų, skelbiančių kitokią evangeliją.

Laiške galatams 5, 20 Paulius sako: „Jei vienas kitą kandžiojate ir graužiate, žiūrėkite, kad vienas kito nesuvalgytumėte.“ Čia Paulius įspėja apie susiskaldymo ir frakcijų bažnyčioje keliamą pavojų.

Laiške Titui 3, 10 Paulius sako: „Dėl žmogaus, kuris kursto susiskaldymą, įspėjęs jį vieną ir du kartus, nebeturėk su juo nieko bendra.“ Čia Paulius duoda nurodymus, kaip elgtis su žmogumi, kuris kelia susiskaldymą Bažnyčioje.

Taigi, pasak Biblijos, erezija yra tada, kai kas nors moko kitokios Evangelijos arba sukelia susiskaldymą bažnyčioje.

Kas yra erezijos pavyzdys?

Erezija – tai tikėjimas ar nuomonė, prieštaraujanti ortodoksinei religinei doktrinai. Pavyzdžiui, kai kurie krikščionys tiki, kad Jėzus nebuvo Dievo Sūnus, o tai pagal ortodoksinę krikščionybę yra erezija.

Kas yra eretiškas elgesys?

Eretiškas elgesys apibrėžiamas kaip bet kokie veiksmai ar įsitikinimai, prieštaraujantys Katalikų Bažnyčios mokymui. Tai gali būti piktžodžiavimas, erezija, apostazė ir schizma. Eretikai dažnai laikomi grėsme Bažnyčios stabilumui ir paprastai sulaukia didelio pasipriešinimo.

Parašykite komentarą