Etikos kodeksas

Etikos kodeksas – tai moraliai priimtinų principų arba žmonių elgesio standartų sistema, kuria vadovaujasi individas ar grupė. Terminas dažnai vartojamas kalbant apie profesinio elgesio kodeksą, pavyzdžiui, medikų profesijos, tačiau gali būti taikomas ir kodeksams, reglamentuojantiems įmonių, vyriausybių ar kitų grupių elgesį.

Etikos kodeksas paprastai grindžiamas vertybių rinkiniu, t. y. įsitikinimais apie tai, kas yra teisinga ir neteisinga. Šios vertybės gali būti universalios, pavyzdžiui, įsitikinimas, kad žudyti yra blogai, arba būdingos tam tikrai kultūrai ar grupei, pavyzdžiui, įsitikinimas, kad sąžiningumas yra geriausia politika. Etikos kodeksuose paprastai nustatomi principai, kurių turėtų laikytis profesijos ar organizacijos nariai, ir pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti etines dilemas, kurios gali kilti dirbant.

Konkrečios etikos kodekso savybės skiriasi priklausomai nuo susijusių asmenų ar grupių vertybių. Tačiau visiems etikos kodeksams būdingi tam tikri bendri bruožai. Pirma, jos visos apima įsipareigojimą elgtis pagal tam tikrus principus ar standartus. Antra, juose pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti etines dilemas, kurios gali kilti darbo ar kitos veiklos metu. Galiausiai, jų vykdymas paprastai užtikrinamas tam tikromis sankcijomis, pavyzdžiui, pašalinimu iš profesinės organizacijos, darbo netekimu arba teisinėmis nuobaudomis.

Kokie yra 7 etikos kodeksai?

Yra septyni etikos kodeksai, kurie plačiai pripažinti verslo pasaulyje. Jie yra:

1. Tarptautinių prekybos rūmų etikos kodeksas

2. Pasaulinės verslo asociacijų tarybos etikos kodeksas

3. Europos verslo konfederacijos etikos kodeksas

4. Amerikos vadybos asociacijos etikos kodeksas

5. Nacionalinės gamintojų asociacijos etikos kodeksas

6. Nacionalinės smulkiųjų verslininkų asociacijos etikos kodeksas

7. Geresnio verslo biuro etikos kodeksas

Kokie yra etikos kodeksų pavyzdžiai?

Yra daug etikos kodeksų pavyzdžių, tačiau dažniausiai minimi šie: Amerikos psichologų asociacijos (APA) Psichologų etikos principai ir elgesio kodeksas, Amerikos konsultantų asociacijos (ACA) Etikos kodeksas ir Nacionalinės socialinių darbuotojų asociacijos (NASW) Etikos kodeksas. Kiekviename iš šių kodeksų pateikiamos rekomendacijos atitinkamų sričių specialistams, kaip etiškai elgtis įvairiose situacijose.

Kokie yra 12 etikos kodeksų?

Yra 12 etikos kodeksų, kurie apima įvairias temas ir situacijas. Jos yra šios:

1. Būkite teisingi ir sąžiningi visuose pranešimuose.

2. Būkite sąžiningi ir teisingi visuose savo santykiuose.

3. Rodyti pagarbą kitiems ir jų nuosavybei.

4. Skatinkite laisvą ir atvirą bendravimą.

5. Bendradarbiaukite su kitais dėl bendros gerovės.

6. Kitų poreikius iškelkite aukščiau už savo.

7. Rūpinkitės aplinka.

8. Būkite atsakingi už savo veiksmus.

9. Gerbkite kitų teises.

10. palaikyti įstatymus.

11. Būkite atsakingi už savo veiksmus.

12. Siekite taikiai spręsti konfliktus.

Kodėl etikos kodeksas yra svarbus?

Yra daug priežasčių, kodėl etikos kodeksas yra svarbus. Pirma, etikos kodekse darbuotojams pateikiamos gairės, kaip elgtis darbo vietoje. Tai gali padėti jiems priimti sprendimus, koks elgesys yra priimtinas, o koks – ne. Etikos kodeksas taip pat gali padėti sukurti teigiamą darbo aplinką, nes nustato elgesio lūkesčius. Be to, etikos kodeksas gali padėti apsaugoti įmonę nuo teisinės atsakomybės. Galiausiai, etikos kodeksas gali padėti sukurti pasitikėjimą tarp įmonės ir jos darbuotojų, klientų bei kitų suinteresuotųjų šalių.

Parašykite komentarą