Etikos principas

Etinis principas – tai bendroji elgesio gairė, grindžiama morale. Moralė susijusi su teisingo ir neteisingo elgesio principais. Etikos principai padeda žmonėms nustatyti, kas konkrečioje situacijoje yra teisinga ar neteisinga.

Etikos principai paprastai apibrėžiami etikos kodekse, kuris yra taisyklių ar gairių rinkinys, nurodantis, koks elgesys tam tikroje situacijoje yra teisingas ar neteisingas. Etikos kodeksus dažnai kuria profesinės organizacijos, kad padėtų tos profesijos nariams priimti etiškus sprendimus.

Kokie yra 4 pagrindiniai etikos principai?

Keturi pagrindiniai etiniai principai: geranoriškumas, ne žalingumas, autonomija ir teisingumas.

Geranoriškumas reiškia pareigą daryti gera ir skatinti kitų gerovę. Nepadaryti žalos – tai pareiga nedaryti žalos. Autonomija reiškia asmenų teisę patiems priimti sprendimus. Teisingumas reiškia teisingumo principą ir būtinybę su žmonėmis elgtis vienodai.

Kokie yra 5 pagrindiniai etikos principai?

Penki pagrindiniai etikos principai yra šie:

1. Nedaryti žalos

2. Daryti gera

3. Būk sąžiningas

4. Būkite sąžiningi

5. Pagarba kitiems

Kokios yra 6 etinės vertybės?

1. Sąžiningumas

2. Sąžiningumas

3. Objektyvumas

4. Sąžiningumas

5. Konfidencialumas

6. Atsakomybė

Kokie yra 12 etikos principų?

Toliau išvardyta 12 etikos principų:

1. Autonomija

2. Geranoriškumas

3. Nešališkumas

4. Teisingumas

5. Ištikimybė

6. Tikrumas

7. Konfidencialumas

8. Pagarba asmenims

9. Pagarba nuosavybei

10. Nesikišimas

11. Naudingumas

12. Teisingumas

Parašykite komentarą