Etninė grupė

Etninė grupė – tai grupė žmonių, kuriuos sieja bendra kultūra, kalba, istorija ir (arba) protėviai. Jie taip pat gali tapatintis su bendra religija, tautybe ar politine priklausomybe. Etninės grupės dažnai skiriasi viena nuo kitos pagal fizinius požymius, pavyzdžiui, odos spalvą ar veido bruožus.

Egzistuoja daugybė skirtingų būdų apibrėžti ir identifikuoti etninę grupę. Kai kuriais atvejais etninę grupę gali apibrėžti bendra istorija arba protėvių šaknys. Kitais atvejais etninė grupė gali būti apibrėžiama pagal bendrą kultūrą, kalbą ar religiją. Be to, etninė grupė gali skirtis nuo kitų grupių pagal fizinius požymius, pavyzdžiui, odos spalvą ar veido bruožus.

Kaip vadinama etninė grupė?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes nėra vieno etninės grupės apibrėžimo. Tačiau kai kurie bendri etninės grupės apibrėžimai apima grupę žmonių, kuriuos sieja bendra kultūra, kalba, religija ar istorija.

Kas yra etninės grupės?

Etninė grupė – tai grupė žmonių, kuriuos sieja bendra kultūra, kalba, religija ar kitos savybės. Etninės grupės dažnai skiriasi viena nuo kitos pagal fizinius požymius, pavyzdžiui, odos spalvą ar plaukų struktūrą.

Etninę priklausomybę galima apibrėžti įvairiais būdais. Kai kuriais atvejais etninė grupė gali būti apibrėžiama pagal bendrą istoriją arba protėvius. Kitais atvejais etninė grupė gali būti apibrėžiama pagal bendrą kultūrinę tradiciją, pavyzdžiui, bendrą kalbą ar religiją.

Etninių grupių galima rasti visuose pasaulio kampeliuose. Kai kurios didžiausios etninės grupės yra hanų kinai, arabai, afrikiečiai, europiečiai, Amerikos indėnai ir austroneziečiai.

Kaip klasifikuojamos etninės grupės?

Yra daugybė būdų klasifikuoti etnines grupes. Vienas iš paplitusių metodų yra savęs identifikavimas, kai žmonės save identifikuoja kaip priklausančius tam tikrai etninei grupei. Kitas paplitęs būdas – remtis objektyviais požymiais, tokiais kaip kalba, religija ar geografinė kilmė.

Kas yra etninė priklausomybė pavyzdys?

Etniškumas dažnai vartojamas kalbant apie žmonių grupės kultūrinius aspektus, įskaitant jų kalbą, tradicijas ir religiją. Pavyzdžiui, ispanų arba lotynų amerikiečių tautybės žmones gali sieti bendra kalba, paveldas ir kultūra.

Parašykite komentarą