Eurocentrizmas

Eurocentrizmas – tai polinkis į pasaulį žvelgti iš europietiškos perspektyvos arba teikti pirmenybę europietiškoms vertybėms ir kultūrai, o ne kitoms kultūroms. Eurocentrizmas gali pasireikšti įvairiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant: Europos kultūros laikymas aukštesne už kitas kultūras; Europos istorijos ir pasiekimų vertinimas aukščiau už kitų kultūrų istoriją ir pasiekimus; žvilgsnis į pasaulį per Europos prizmę; ir (arba) Europos balsų ir perspektyvų privilegijavimas.

Ar eurocentrizmas vis dar egzistuoja?

Taip, eurocentrizmas vis dar egzistuoja. Jis pasireiškia tuo, kad Europos kultūra ir vertybės vis dar laikomos aukštesnėmis už kitų kultūrų vertybes. Tai pasireiškia tuo, kad Europos istorija dažnai dėstoma sumenkinant kitų kultūrų indėlį, o Europos menas ir literatūra dažnai laikomi žmonijos pasiekimų viršūne. Eurocentrizmas taip pat pasireiškia tuo, kad europiečiai dažnai laikomi etalonu, pagal kurį vertinamos visos kitos kultūros.

Kodėl eurocentrizmas yra problema?

Eurocentrizmas yra problema, nes jis yra viena iš rasizmo formų. Eurocentrizmas – tai įsitikinimas, kad Europos kultūra yra pranašesnė už visas kitas kultūras. Šiuo įsitikinimu pateisinamas blogas elgesys su neeuropiečiais tiek praeityje, tiek dabar. Eurocentrizmas taip pat naudojamas propaguojant idėją, kad europiečiai yra civilizuotesni ir pažangesni už kitas tautas. Ši idėja naudojama siekiant pateisinti ne Europos šalių išnaudojimą ir kolonizavimą.

Koks yra eurocentrizmo poveikis?

Eurocentrizmas – pasaulėžiūra, kurioje neproporcingai daug dėmesio skiriama Europos kultūrai ir istorijai, o kitoms kultūroms ir istorijoms daroma žala. Šis šališkumas gali pasireikšti įvairiais būdais, įskaitant neeuropiečių vaizdavimą kaip primityvių ar barbariškų, prielaidą, kad europietiškos vertybės ir institucijos yra universalios, ir neeuropiečių indėlio į pasaulio civilizaciją sumenkinimą.

Eurocentrizmas turėjo daug žalingų padarinių. Tai prisidėjo prie neeuropietiškų kultūrų marginalizavimo ir buvo naudojama imperializmui ir kolonializmui pateisinti. Ji taip pat buvo naudojama rasizmui ir neeuropiečių diskriminacijai įteisinti. Pastaraisiais metais stiprėja judėjimas, kuriuo siekiama mesti iššūkį eurocentrizmui ir skatinti labiau subalansuotą ir visa apimantį požiūrį į pasaulį.

Ar europocentrizmas yra ideologija?

Taip, europocentrizmą galima laikyti ideologija, nes tai įsitikinimų sistema, kuri teikia pirmenybę Europos kultūrai ir istorijai, nuvertindama arba atmesdama kitų kultūrų indėlį. Eurocentrizmas dažnai pasireiškia kaip įsitikinimas, kad Europos kultūra yra pranašesnė už visas kitas ir kad europietiškos vertybės ir normos turėtų būti primestos likusiam pasauliui. Dėl to gali atsirasti teisių ir pranašumo jausmas, ne europiečių kultūrų nesupratimas ar neįvertinimas.

Parašykite komentarą