Evangelizacija

Evangelizacija – tai krikščioniškosios evangelijos skleidimas, siekiant kitus atversti į krikščionių tikėjimą. Paprastai ji vykdoma asmeniškai liudijant ir skelbiant Evangelijos žinią.

Yra keturi pagrindiniai evangelizacijos bruožai:

1. Tai Gerosios naujienos apie Jėzų Kristų skelbimas.

2. Tai raginimas atsiversti.

3. Tai atsakas į Dievo kvietimą.

4. Tai meilės aktas.

Koks yra evangelizavimo tikslas?

Evangelizacijos tikslas – dalytis gerąja naujiena apie Jėzų Kristų su kitais, tikintis, kad jie taip pat Jį pažins ir pamils. Tai meilės ir gailestingumo aktas, kurį skatina troškimas, kad kiti patirtų tą patį džiaugsmą ir ramybę, kuriuos mes radome Kristuje.

Koks skirtumas tarp evangelizacijos ir evangelizavimo?

Žodis evangelizacija kilęs iš graikų kalbos žodžio εὐαγγέλιον (euangelion), kuris reiškia „geroji naujiena“.“ Taigi evangelizacija – tai dalijimasis gerąja Evangelijos naujiena su kitais žmonėmis.

Kita vertus, evangelizacija yra procesas, kurio metu žmonės pasiekia gelbstintį Kristaus pažinimą. Bažnyčios darbas yra evangelizuoti pražuvusius žmones, o tai apima ir Evangelijos skelbimą, ir žmonių mokymą sekti Kristumi.

Kaip katalikai evangelizuoja?

Katalikų Bažnyčia visada aiškiai nurodė, kad evangelizacija yra kiekvieno pakrikštyto krikščionio įgaliojimas. Bažnyčios misija – skleisti Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną visiems žmonėms, o kiekvienas katalikas yra pašauktas būti evangelizuotoju.

Yra daugybė evangelizacijos būdų, ir kiekvienas žmogus yra pašauktas rasti metodą, kuris geriausiai atitiktų jo asmenybę ir dovanas. Kai kurie žmonės evangelizuoja žodžiais, dalydamiesi Evangelijos žinia su kitais asmeninio pokalbio metu. Kiti evangelizuoja savo veiksmais, gyvendami savo tikėjimu taip, kad patrauktų kitus ir vestų juos pas Kristų. Dar kiti evangelizuoja melsdamiesi, užtardami kitus ir prašydami Dievo patraukti juos į santykį su Juo.

Nėra vieno „teisingo“ evangelizavimo būdo, tačiau yra keletas bendrų principų, kurie gali padėti mums būti veiksmingais evangelizatoriais. Pirmiausia turime užmegzti asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi. Jei patys negyvename glaudžiame santykyje su Kristumi, bus sunku dalytis Juo su kitais. Antra, turime būti gerai informuoti apie savo tikėjimą. Turime mokėti paaiškinti, kodėl tikime tuo, kuo tikime, ir atsakyti į klausimus, kuriuos kiti gali užduoti apie katalikų tikėjimą. Trečia, turime būti pagarbūs ir jautrūs kitų poreikiams. Turime būti atsargūs, kad nepriverstume savo tikėjimo kitiems, bet pasiūlytume jį kaip dovaną, kurią jie gali laisvai priimti arba atmesti. Galiausiai turime

Kokios yra 4 evangelizacijos rūšys?

Keturios evangelizacijos rūšys:

1. Asmeninė evangelizacija

2. Evangelizacija vienas su vienu

3. Mažų grupių evangelizacija

4. masinė evangelizacija

Parašykite komentarą