Everlasting

Amžinas reiškia kažką, kas yra nuolatinis, ilgalaikis arba amžinas. Dažnai vartojamas apibūdinant dalykus, kurie yra labai svarbūs arba reikšmingi.

Ar amžinas reiškia amžinai?

Taip, „amžinas“ ir „amžinai“ reiškia tą patį. Abi šios sąvokos reiškia laikotarpį, kuris neturi pabaigos.

Kaip vartojamas žodis amžinas?

Žodis „amžinas“ gali būti vartojamas įvairiai. Jis gali būti vartojamas apibūdinti kažką, kas trunka amžinai, arba kažką, kas yra labai ilgaamžis. Jis taip pat gali būti vartojamas apibūdinti kažką, kas yra labai intensyvu ar galinga.

Ką Biblijoje reiškia amžinas?

Terminas „amžinas“ Biblijoje vartojamas įvairiai, priklausomai nuo konteksto. Kai kuriais atvejais tai reiškia daiktą, kuris tarnaus labai ilgai, bet nebūtinai amžinai. Pavyzdžiui, Pradžios knygos 49:26 Jokūbas apie savo sūnų Juozapą sako: „Tavo tėvo palaiminimai pranoko mano protėvių palaiminimus iki pat amžinųjų kalvų ribos.“ Čia žodis „amžinas“ vartojamas apibūdinti kažką, kas yra ilgalaikis, bet nebūtinai amžinas.

Kitais atvejais žodis „amžinas“ reiškia kažką, kas truks amžinai. Pavyzdžiui, 23 psalmės 6 eilutėje Dovydas sako: „Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.“ Čia žodis „amžinai“ vartojamas kaip sinonimas žodžiui „amžinas“, reiškiantis, kad Dievo gerumas ir gailestingumas tęsis amžinai.

Taigi apskritai „amžinas“ reiškia kažką, kas trunka arba labai ilgai, arba amžinai.

Kokia yra amžinosios meilės reikšmė?

Amžinos meilės reikšmė – meilė, kuri niekada nesibaigia. Tai meilė, kuri yra amžina ir truks amžinai.

Parašykite komentarą